ISO Belgesi, ıso belgesi, iso belgesi

ISO Belgesi Nedir?

İSO ; International Organization for Standardization ( Uluslararası Standardizasyon Örgütü ) isimli kurum tarafından hazırlanmış ve bir çok ülke ve kuruluş tarafından kabul görmüş standartlar bütünüdür. İSO Belgesi ise sektörlere göre ve yapılan işe göre düzenlenmiş bu standartlara uygun hareket eden şirket ve kuruluşlara verilen belgelerdir.

ISO Belgesi Nedir?

ISO Belgesi Nedir?

ISO Belgesi sayesinde uluslararası işlemlerde çalışmayı planladığınız firmayı tanımasınız bile nasıl hareket ettiğini bilebilirsiniz. Bu sebeple İSO Belgesi bir tür güven sağlayıcı belgedir. Firmanızın sisteminin kalitesini gösterir.

ISO Belgeleri;

Şirketinizin ya da kuruluşunuz ihtiyacı olan belgelerin alım süreci ve eğer bu belgeler devlet desteği kapsamındaysa yapılması gerekenler hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

 

 • ISO 9001 Kalite Yönetimi Belgesi
 • ISO 14001 Çevre Yönetimi Belgesi
 • ISO 50001 Enerji Yönetimi Belgesi
 • ISCC Çevre ve Enerji Yönetimi
 • Biomass Çevre ve Enerji Yönetimi
 • EMAS Çevre ve Enerji Yönetimi
 • PEFC Çevre ve Enerji Yönetimi
 • ICMC Çevre ve Enerji Yönetimi
 • CO2-Footprint Çevre ve Enerji Yönetimi
 • RC14001 Çevre ve Enerji Yönetimi
 • LEED Çevre ve Enerji Yönetimi
 • BS OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Belgesi
 • PN-N-18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Belgesi
 • ISO 27001 Bilgi Teknolojileri Güvenliği Belgesi
 • ISO 20000-1 Bilgi Teknolojileri Güvenliği Belgesi
 • ITSM Bilgi Teknolojileri Güvenliği Belgesi
 • ITIL Assessment Bilgi Teknolojileri Güvenliği Belgesi
 • IQnet SR 10 Sosyal Sorumluluk Belgesi
 • ISO 26000 Sosyal Sorumluluk Belgesi
 • SA 8000 Uluslararası Sosyal Sorumluluk Belgesi
 • CSR Sosyal Sorumluluk Belgesi
 • BSCI Sosyal Sorumluluk Belgesi
 • ISO 31000 Risk Menagement Belgesi
 • Bussiness Continutiy Management Belgesi BS 25999-2
 • ISO 22301 Bilgi Güvenliği Belgesi
 • ISO/TS 16949 Belgesi
 • VDA 6.1 Belgesi
 • VDA 6.2 Belgesi
 • VDA 6.4 Belgesi
 • StVR Belgesi
 • SPICE ISO 15504 Belgesi
 • VDA Prototype Belgesi
 • ISO 22000 Belgesi
 • HACCP Belgesi
 • EN 15593 Belgesi
 • IFS Belgesi
 • BRC Global Standart Food Belgesi
 • BRC/IOP Belgesi
 • BRC Consumer Products Belgesi
 • GMP+ 2006 Belgesi
 • FSSC 22000 Belgesi
 • FAMI-QS Belgesi
 • VO ( EG ) 1760/2000  Belgesi
 • EurepGap Belgesi
 • IFIS Belgesi
 • EN 14065  Belgesi
 • cGMP ( FDA ) Belgesi
 • EN/AS 9100 Belgesi
 • EN/AS 9110 Belgesi
 • EN/AS 9120 Belgesi
 • ISO 13485 Belgesi
 • ISO 134853 Under CMDCAS Belgesi
 • Medical Device Directive 93/42/EEC Belgesi
 • PAL ISO 15378 Belgesi
 • FDA Belgesi
 • Taiwan Cover Letter Belgesi
 • SQAS Belgesi
 • CDI-MPC Belgesi
 • ISO 28000 Belgesi
 • ISO/TS 29001 Belgesi

ISO 14001 – Çevre Yönetim Sistemi; Bir işletmenin yaptığı işlerinin içerisinde ; hava, su, toprak, doğal kaynaklar, bitki topluluğu, hayvan topluluğu ile insanları da kapsayan ortam ve bunların arasındaki bağa “çevre” denilmektedir.İnsanın içinde bulunduğu ve birlikte yaşadığı bu ortam da, gelişen ve değişen teknoloji, endüstri nedeniyle giderek yok olduğunu elle tutulur örneklerle görmekteyiz.. Dünyada çoğalan kişi sayısı, teknolojinin şaşırtan ilerleyişi ve hızı, yaşam alanlarındaki küçülme, doğal ambiyansa zararı, gürültü, kusurlu uygulamalar, bilgi kaybı ve yazılabilecek birçok nedenle çevre kirliliği, son yıllarda insan yaşamını ve yaşam kalitesini düşüren en önemli sorunlardan birisidir.

ISO 14001, ıso 14001, iso 14001

ISO 14001

 

20 inci yüzyılın ikinci yarısından itibaren insanlığı korkutan meselelerinden birisi haline gelen çevre sorunları ve kirliliği, sanayileşmenin sonucunda iyice hissedilir olmuştur. Eskiden yalnızca kirlenme olarak algılanan ve devletlerarası boyut kazanmadan bölgesel özellik taşıyan çevre sorunları, gün geçtikçe hızla artmış, bölgesellikten kurtulup tüm dünyanın sıkıntısı olmuştur. İşte bundan dolayı insanlığın çevreye verdiği zararı arttırmamak için çevre standartları, çevreye yönelik ulusal ve uluslararası yasal kararlar alınarak uygulamaya konmuştur. Bu nedenle çevrenin korunmasına yönelik olarak Uluslararası Standartlar Organizasyonu (ISO) tarafından yayımlanan standart serisine ıso 14000 serisi denilmektedir.
ISO 14000 Belgesi serisi standartları, temelinde, doğal kaynak tasarrufunun azaltılması, toprağa, suya, havaya verilen tahribatın en düşük düzeye indirilmesini isteyen standartlar bütünüdür. Bunu da çevre başarısının gözlemlenmesi ve devamlı iyileştirilmesi baz alınarak, çevre etkenlerine ilişkin olarak ilgili mevzuat ve kanunlar tarafından sınırlandırılmış zorunluluklara uymayı şart koşmaktadır.
ISO 14000 serisi içinde belgelendirilmesi yapılan standart iso 14001 Standardı’dır ve yürürlükte olan standardın tam adı ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemleri-Şartlar ve Kullanım Kılavuzu’dur. ISO 14001 mahsülün hammaddeden başlayarak alıcıya çıkarılmasına kadar olan aşama bölgesel etkenlerin belirlenmesi ve bu etkenlerin gerekli tedbirler ile kontrol altına alınarak çevreye verilen ziyanın en aza indirilmesi için rehberlik yapan bir standarttır. ISO 14001, firmaların bölgeye verdikleri veya verebilecekleri ziyanları düzenli bir şekilde önüne geçmek, olabilecek durumlarda ortadan kaldırılması için geliştirilen bir yönetim sistemidir.
ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Standardı ve ilgili standartlar serisi, yapılışı itibarı ile tüm ülkelerde işlerliği olan çevre yasaları ve uygulamaya yönelik yönetmelikler ile dengeli bir yapıda olduğundan, muameleler genel olarak mevzuat koşullarının getirdiği zorunlulukların karşılanması ile paralellik gösterir ve uygulamaların bir sistem dahilin de uygulanabilmesi için zemin oluşturur.ISO 14000 standart serisi, birçok standart içermektedir. Bu standartlar içerisinde en önemlileri ve bilinenleri:

ISO 14000

ISO 14000

 

ISO 14000 Standart Serisi

  • ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemleri-Şartlar ve Kullanım Kılavuzu
  • ISO 14004 Çevre Yönetim Sistemleri-Prensipler, Sistemler ve Destekleyici Tekniklere Dair Genel Kılavuz
  • ISO 14020 Çevre Etiketleri ve Beyanları-Genel Prensipler
  • ISO 14031 Çevre Yönetimi-Çevre Performans Değerlendirilmesi-Kılavuz
  • ISO 14040 Çevre Yönetimi-Hayat Boyu Değerlendirme-İlkeler ve Çerçeve
  • ISO 19011 Kalite ve Çevre Yönetim Sistemleri Tetkik Kılavuzu

Sonuç olarak;

  • ISO 14001 Standardı, çevreye verilen zararın en aza indirilmesi için oluşturulmuş bir standarttır.
  • ISO 14001 uygulamaları, genel olarak mevzuat yükümlülüklerin karşılanması ile paralellik gösterir.
  • ISO 14001, bir ürün standardı değildir, ne üretildiği ile değil nasıl üretildiği ile ilgilenir.
  • Sektör ve ölçek gözetmeksizin her işletmeye uygulanabilen ve gönüllük esasına dayalı bir yönetim sistemidir.
Belgelendirme Danışmanlığı

Belgelendirme Danışmanlığı

Firmamız 100’ün üzerinde ulusal ve uluslararası geçerliliği olan yönetim sistemi standardı ve spesifikasyonu için denetim ve belgelendirme yapmaktadır. Hizmet verdiğimiz bazı belgelere ve açıklamalarına aşağıda bulunan listeden ulaşabilirsiniz.

Sektöre Bağımlı Olmayan Belgeler

 • ISO 9001 Kalite Yönetimi Belgesi
 • ISO 14001 Çevre  Yönetimi Belgesi
 • ISO 50001  Enerji Yönetimi Belgesi
 • ISCC Çevre ve Enerji Yönetimi
 • Biomass Çevre ve Enerji Yönetimi
 • EMAS Çevre ve Enerji Yönetimi
 • PEFC Çevre ve Enerji Yönetimi
 • ICMC Çevre ve Enerji Yönetimi
 • CO2-Footprint Çevre ve Enerji Yönetimi
 • RC14001 Çevre ve Enerji Yönetimi
 • LEED Çevre ve Enerji Yönetimi
 • BS OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Belgesi
 • PN-N-18001  İş Sağlığı ve Güvenliği Belgesi
 • ISO 27001 Bilgi Teknolojileri Güvenliği Belgesi
 • ISO 20000-1 Bilgi Teknolojileri Güvenliği Belgesi
 • ITSM Bilgi Teknolojileri Güvenliği Belgesi
 • ITIL Assessment Bilgi Teknolojileri Güvenliği Belgesi
 • IQnet SR 10 Sosyal Sorumluluk Belgesi
 • ISO 26000 Sosyal Sorumluluk Belgesi
 • SA 8000 Uluslararası Sosyal Sorumluluk Belgesi
 • CSR Sosyal Sorumluluk Belgesi
 • BSCI Sosyal Sorumluluk Belgesi
 • ISO 31000 Risk Menagement Belgesi
 • Bussiness Continutiy Management Belgesi BS 25999-2
 • ISO 22301 Bilgi Güvenliği Belgesi

Sektöre Bağlı Belgelendirme ( Lütfen Tıklayınız )

Ülkelerin Talep Ettiği Belgeler  ( Lütfen Tıklayınız )