ISO Belgesi Veren Firmalar; Bu belgeleri veren firmaların akredite olmaları gerekmektedir. 2 şekilde akredite olabilirler yurt içi ve yurt dışı.

Yurt içi akreditasyon kurumu TÜRKAK’tır. Bu kurumdan akredite olmuş bir firmadan belge almanız durumunda KOSGEB desteklerinden faydalanabilirsiniz ve bazı kamu ihalelerinde sadece TÜRKAK akreditasyonlu belge geçerlidir.

ISO Belgesi Veren Firmalar

ISO Belgesi Veren Firmalar

 

Yurt dışı akrediteli ISO Belgesi Veren Firmalar ise yine kendi aralarında ayrılır TÜRKAK tarafından tanınan kuruluşlardan akredite olmuş olanlar ve kabul görmemiş olan kurumlardan akredite olanlar.

Şirketimiz yurt içi ve yurt dışı akredite şirketlerle ortaklaşa çalışmaktadır ve talepleriniz doğrultusunda ister TÜRKAK ister yabancı kuruluşlar üzerinden belge tahsisi yapmaktadır.

ISO Belgesi Fiyat teklifi için lütfen bizimle iletişime geçiniz. Şirketimiz İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Edirne, Tekirdağ, Çanakkale, Bursa ve Balıkesir illerinde faaliyet göndermektedir.

ISO 9001  Kalite Yönetim Sistemi hakkında bilgi almak için tıklayınız.

ISO Belgesi, ıso belgesi, iso belgesi

ISO ve Devlet Destekleri

ISO Belgesi alımı devlet tarafından desteklenmektedir. Destek ve teşvik alımı için bulunduğunuz sektör,alacağınız belge türü ve ihracatçılar odası gibi kriterler önemlidir.

Şirketiniz eğer teşvik veren kurumların ( KOSGEB Belgelendirme Desteği, İhracat Belgelendirme Desteği ) şartlarına uygun olmanız durumunda teşvik talep edilecek kurum ve şirketinizin bulunduğu bölgeye göre % 60’a kadar geri ödemesiz destek ve teşvik alabilirsiniz.

ISO ve Devlet Destekleri

ISO ve Devlet Destekleri

 

Talep ettiğiniz belgenin teşvik kapsamında olup olmadığı ve firmanızın teşviklerden faydalanıp faydalanamayacağı hakkında bilgi almak için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

ISO Belgeleri;

ISO

ISO Belgesi, ıso belgesi, iso belgesi

 

ISO Belgesi; Dünyaca kabul edilen standartlara uygun olarak  üretim ve işlem yapıldığını gösteren kuralların genel adıdır. ıso belgesi alımı için Uluslararası Standardizasyon Örgütü tarafından akredite edilmiş kurumlara başvuru yapmanız gerekmektedir. Ülkemizde bu belgeyi TÜRKAK ya da yurt dışı kuruluşlardan akredite olmuş danışmanlık firmalarından alabilirsiniz.

ISO Belgeleri;

Şirketinizin ya da kuruluşunuz ihtiyacı olan belgelerin alım süreci ve eğer bu belgeler devlet desteği kapsamındaysa yapılması gerekenler hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

ISO Belgesi yazım hatalarından dolayı iso belgesi, ıso belgesi, İSO Belgesi şeklinde aranmaktadır.

ISO Logo – İşareti

ISO 22000, ISO 14001, ISO 9001, ıso

 

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi; Bilgi, firmanızın iştigallerinin sürekliliği için büyük bir ehemmiyet taşır. ISO/IEC 27001 Belgesi kıymetli bilgi birikimlerinizle mevcutlarınızı döndürmenizi ve sahip çıkmanıza destek olur.
ISO/IEC 27001, Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi (ISMS) ihtiyaçlarınızı vasıflandıran tek uluslararası inceleyen ölçüdür. Yeterli ve düzgün güvenlik kontrollerinin bulunmasını edinmek için düşünülmüştür.

ISO 27001:2005 Şirketlerin tehlike yönetimini ve tehlike işleme stratejileri, yetki ve mesuliyetleri, iş sürekliliği projelerini, acil durum gidişatını yönetimi prosedürleri düzenlenmesini ve muamalede bunların dokümalarının tutulmasını gerektirmektedir. Firma bütün bu çalışmalar döneminde de bilgi güvenliği stratejisi oluşturup, elemanlarını bilgi güvenliği ve riskleriyle alakalı bilgilendirmelidir. Tercih edilen denetim amaçlarının belirlenmesi ve amaçların olabilirliği ve performansının devamlı etüt edildiği canlı bir oluşum olarak bilgi güvenliği stratejisi ancak yönetimin işler dayanağı ve elemanların iştirakiyle sonuçlanabilir.
Bu, bilgi mevcutlarını korumanıza ve alakadar muhataplara, bilhassa da alıcılarının size itimat etmesine yardımcı olur. Bu standart, Bilgi Güvenliği Yönetimi Sisteminizi hazırlamak, gerçekleştirmek, çalıştırmak, gözetmek, incelemek, sürdürmek ve ileriye taşımak için
prosedür muamelesini üstlenir.

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi

 

ISO 27001 Kimleri ilgilendirir ?

ISO 27001, dünyanın neresinde, hangi ülkesinden veya hangi iş alanında gerçekleşirse gerçekleşsin büyük küçük bütün şirketlere uygulanabilir. Bu ölçü, mali işler, sağlık, kamu ve Bilişim Teknolojileri sektörleri gibi ilimin himaye edilmesinin büyük ehemmiyete sahip olduğu iş alanlarında bilhassa ihtiyaç duyulmaktadır.

ISO 27001, Bilişim Teknolojileri müteahhit firmalar gibi bilgiyi başkaları namına çekip
çeviren firmalar için de epeyce önemlidir, müşterilere bilgi birikimlerini muhafaza altında olduğu garantisini iletmek için edinilebilir.

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Kurmanın Yararları

 • İşletme nasıl bilgi birikimlerinin olduğunu, değerinin farkına varır.
 • Başlatacağı denetimler ile koruma yöntemlerini saptar ve gerçekleştirerek korur.
 • Uzun seneler zarfında işini güven altına alır. Bununla birlikte bir musibet durumunda, işini sürdürebilme yeterliliğine sahip olur.
 • Başta mal alımı yaptığı firmalar olmak üzere, bilgi birikimlerinin muhafaza edileceğinden ilgili muhatapların güvenmesini sağlar.
 • Bilgiyi bir düzen sayesinde himaye eder, rastlantıya bırakmaz.
 • Alıcıları değerlendirirse, rakiplerine göre daha iyi değerlendirilir.
 • Elemanlarının motivasyonunu çoğaltır.
 • Hukuksal incelemelerin önüne geçerek engeller.
 • Üst düzeyde saygınlık sağlar.

ISO 10002 Müşteri Şikayetleri Standardı “Müşteri şikayetleri değerlidir” sözcüğünü kesinlikle defalarca duymuş ya da okumuşsunuzdur. Bunu biliriz fakat müşteri şikayetlerinden ne türlü fayda sağlanacağını bilemeyiz.
ISO (International Organization for Standardization) tarafından 2004 senesinde yayınlanan ISO 10002 standardı, firmalardaki şikayetlerin nasıl giderileceğine yönelik bize rehberlik etmektedir.
Aralık 2006 yılı itibarı ile Türkçe’ye de tercüme edilen standart, son senelerde uluslar arası alanda da, Türkiye’de de çok fazla alaka görmekte ve bu ölçüte göre düzen kuran ve belgelendirmeye giden işletme adeti hızla artış göstermektedir.

ISO 10002 Müşteri Şikayetleri Standardı

ISO 10002 Müşteri Şikayetleri Standardı

 

ISO 10002 Müşteri Şikayetleri Standardı

Bu standarta göre açılan şirketlerin düzenleri belgelendirmesi yalnızca işletme içinde yarar sağlamak nedeniyle düzenlenmiyor tabii ki. ISO 10002 düzenini ve belgesini edinmiş olduğunuzu alıcılarınıza duyurmak, onlara verdiğiniz önemi göstermek için de alınabilir.
Bu belgeye sahip olmak, şirketler için büyük bir çekişme üstünlüğü de sağlamaktadır. Meşakkatli çekişme koşullarında, bir adım öne geçmek için iyi bir yöntemdir.

ISO 50001 modern uluslararası enerji yönetim sistemi ölçütüdür. EN16001 benzer çevresel ve milli ölçütlerin ardından çıkarılan birinci evrensel enerji yönetim kalıbı olma istisnasını taşır.
Yeni ıso 50001 Enerji Yönetim Standardı organizasyonunuz için neden önemlidir?
ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi, endüstri firmaları, ticari, kurumsal ve kamu kuruluşlarına göre bir tablo belirlenirken, kurumların bütününe mükemmel enerji yönetim işlemleri yapmasını sağlar. Modern enerji yönetimi için yapılacak işleri kuvvetlendirir. Bu ölçüt, enerji gelişimi raporlanması , dokumante edilmesi, tartılması , karşılaştırılması ve sera gazı (GHG) fiyat indiriminin yansıtılması mevzusunda rehberlik eder. Bununla birlikte ISO 50001 işletmelerinin modern kazançlı enerji teknolojilerinin gerçekleştirilmesini, öncelikle dirilmesini ve incelenmesini sağlar.

Enerji Yönetim Sistemi

Enerji Yönetim Sistemi

ISO 50001 Yararları

 • Enerji karlılığının çoğaltılması
 • Bedellerinin düşürülmesi
 • Çevre başarısının geliştirilmesi
 • Tehlikenin azaltılması
 • Güvenliğinin artırılması

OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Alıcıların ve kullanıcıların, mahsül ve hizmet aldıkları şirketlere olan istekleri gittikçe çoğalmaktadır. Sadece iyi mahsül veya hizmet tanıtmak yetmemekte, bunun yanında şirketlerden sosyal görevlerini de yerine getirmelerini beklenmektedir.

OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

 

Bu beklentiler, klasik “kalite” tanımlarının da geçerliliğini yitirmesine sebep olmuş; tanımlarda, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili ifadeler geçmeye başlamış ve tanım, sosyal sorumlulukların eklenmesi ile birlikte genişletilmiştir. Artık “kalite” denilince, şirketlerin iş sağlığı ve güvenliği ile alakalı mevzuata ne düzeyde uyduğu, ilgili kişiler için tehlikesiz ve iyi mesai koşullarını yapıp yapmadığını ve bu ortamı sürekli iyileştirip iyileştirmediği de sorgulanmaktadır.
İş koşulları, yapılan işlemlerden ve edinilen, meydana getirilen ögelerden kaynaklanarak, bireysel sağlık ve güvenlik için tehlike oluşturan muhtelif ortam etkenleri ile doludur. Günlük hayatımızın ortalama üçte birini geçirdiğimiz işyerlerimizde daha sağlıklı ve güvenli biçim de hayatımızı sürdürebilmemiz için alınması ihtiyaç olan önlemlerle her çalışanın ve yöneticinin esas mesuliyeti bulunmaktadır. İnsana yakışan bu güvenli koşulları edinebilmek yalnızca bu mevzudaki standartları yaşayış biçimi olarak kabul etmekle sağlanabilir.

Personeller için bütün taraflarıyla sağlıklı ve güvenli bir mesai koşullarının hazırlanmaması, mesai yaşamının günümüzdeki en mühim meselelerden biri durumundadır. Birçok ülkelerde, bilhassa bizim gibi sanayileşme yolunda yükselen ve ilerlemekte olan ülkelerde, iş sağlığı ve güvenliği ile alakalı bir takım sıkıntılar ortaya sıkmakta, bu sıkıntılar personelin sağlığı yanında çalışma ve iş üretimini de sarsmaktadır. Özellikle imalatta ve hizmet sektörlerinde, işyerlerini peresonel için sağlıklı ve güvenilir hale getirmek, hukukça mecbur kılınmıştır. İşte tam bu noktada, Occupational Health and Safety Assessment Series anlatımı baş harflerinin bir araya getirilmesi ile özetlenen ve Britanya Standartları Enstitüsü (BSI) tarafından 1999 yılında yayımlanan OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı, bu mecburiyeti yerine getirmede destekleyici olabilecek, etüt edilebilir ve devletlerarası alanda muvafakat gören bir standart olarak karşımıza çıkmaktadır.

OHSAS 18001 Nedir?

 

ISO 18001, OHSAS 18001

ISO 18001, OHSAS 18001

 

OHSAS 18001 her cinsten bölüme ve iştigalleri bütün bölümlere gerçekleştirilebilen, iş sağlığı ve güvenliği iştigallerinin firmaların bütün yaklaşımları ile dengeli ve düzenli biçimde ele alınıp kesintisiz iyileştirme tutumu çerçevesinde çözüm bulmak için tercih edilen dinamik bir araçtır. Bu kalıp yardımıyla iş sağlığı ve güvenliği tehlikelerinin kesinleştiği, tahlil edildiği ve tedbirlerle minimum aşamaya indirildiği, hukuki mevzuata nizamlı, iş sağlığı ve güvenliği ile alakalı amaçların bulunduğu ve bunların yapılabilmesi için muamelelerin yaşama geçirildiği bir yönetim düzeni kurmak olasıdır. Bu sayede personel acil durumlara hazırlıklı, iş sağlığı ve güvenliği performansını takip ederek, gözetir neticesinde iyileştirme etütlerini yürütmek için kullanan, işlerini denetleyen, yaptıklarını gözden geçiren ve dokümante eden bir şirkette iş sağlığı ve güvenliği iştigallerine gereken ehemmiyeti veren bir düzenin dilimi olacaklardır.

OHSAS 18001‘in başlıca düşüncesiı; iş sağlığı ve güvenliği ile alakalı hukuki mevzuatın ışığı altında, işletmedeki söz konusu tehlikeleri yok ederek veya en aza çekerek sağlıklı, güvenli bir mesai ortamı düzenlemek ve bu ortamı çekip çevirmektir.

OHSAS 18001 Amaçları

 1. Personeli işyerinin olumsuz hükümlerinden korumak, rahat ve güvenli bir ortamda çalışmalarını sağlamak iş sağlığı ve güvenliğinin ilk amacıdır.
 2. İş kazaları ve meslek hastalıkları sebebiyle oluşabilecek iş gücü ve iş günü kayıplarının en aza indirilmesi, dolayısıyla iş veriminde artışın sağlanmasıyla üretimin (ürün ve/veya hizmet) korunması iş sağlığı ve güvenliğinin amaçlarından biridir.
 3. Çalışma ortamlarında alınan tedbirlerle, işletmeyi tehlikeye sokabilecek yangın, patlama, makine arızaları ve devre dışı kalmaların ortadan kaldırılması işletme güvenliğini sağlayacaktır.

OHSAS 18001 aşağıdaki alanlara yöneliktir;

 • Tehlike tanımlaması, risk değerlendirmesi ve risk denetimi planlaması
 • OHSAS yönetim programı
 • Yapı ve sorumluluk
 • Eğitim, farkındalık ve yeterlik
 • Danışma, katılım ve iletişim
 • İşlem kontrolü (faaliyetlerin kontrolü)
 • Acil durum hazırlığı ve tepkisi
 • Performans ölçümü, izleme ve ölçme

OHSAS serisinde iki temel standart bulunmaktadır. Bunlardan OHSAS 18001 Belgesi, değerlendirme ve belgelendirme amacıyla kullanılan, spesifikasyonların verildiği standarttır. OHSAS 18002 ise OHSAS 18001‘in uygulama rehberi niteliğindedir.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi; şirket ve kuruluşların yönetim sistemlerini iyileştirebilmek için gerekli olan en temel yönetim standardıdır. ISO 9001 nedir? sorusuna verilecek en kısa cevap şirket içerisinde hangi işi kimin ve ne şekilde yapacağının tanımlanmasıdır.

ISO 9001 - iso 9001 - ıso 9001

ISO 9001 Kalite Yönetim Sisteminin öncelikli amacı şirket içi sistemi devamlı olarak iyileştirmektir.

Bir şirkette ıso 9001:2008 standardına göre sistem oluşturmak için kullanılan iki yol vardır;

Birinci yol  kalite yönetimi konusunda uzman bir personeli kendi bünyesinde çalıştırmak ya da personellerini eğitimlere katılmasını sağlayarak kendi sistemini kurmaktır. İkinci yol ise iso 9001 danışmanlık firmalarından hizmet satın almaktır.

ISO 9001 Kalite Yönetimi Sistemi Destek ve Teşvikleri

Şirketlerin Kalite Yönetim Sistemi‘ne sahip olmaları devlet kurum ve kuruluşları tarafından desteklenmektedir. Destek ve teşvik tutarı ve oranı belgenin alımında aracılık eden kurumun akreditasyon edildiği ülkeye göre değişmektedir.

Firmamız TÜRKAK ve muadili yabancı akreditasyon kurumları aracılığı ile hizmet sunmaktadır. Firmamızın hizmet kapsamında olan devlet destek ve teşvik danışmanlığı sayesinde alacağınız ISO 9001:2008 Belgeleri için yapacağınız ödemeler için ortalama %50 oranında geri ödemesiz belgelendirme desteği ve belgelendirme teşviki alabilirsiniz.

Belge alım süreci ve belge için devlet destekleri başvuru süreci hakkında bilgi almak için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

ISO 9001 Kalite Yönetimi Belgesi;

Belgelendirme işlemleri yurt içi ve yurt dışı  akredite edilmiş kuruluşlar tarafından yapılmaktadır. Belgelendirme talep eden firma faaliyet kapsamı, firma müşteri yapısı, maliyetler vb. gibi konular belgelendirme kuruluşunun seçiminde etkili olmaktadır. Danışmanlık hizmeti kapsamında tüm bu süreçler müşteri adına en iyi şekilde sonuçlandırılmaktadır.

iso 9001 kalite yönetim sistemi

iso 9001 kalite yönetim sistemi

ISO 9001 Kalite Yönetimi Belgesi Devlet Desteği

ISO 9001 Kosgeb ve Ekonomi Bakanlığı Teşvikleri kapsamındadır. Teşviklerden yararlanarak en iyi fiyatla bu belgeye sahip olabilirsiniz. Bu destek ve teşviklerden yararlanmak ve belge başvurusu yapmak için lütfen bizimle iletişime geçiniz.