Yerinde sistem kurulumu hizmetimiz çoğunlukla aşağıda sıralanan aşamalardan oluşmaktadır;

  • Firmaların halihazırda kullanılan veya açılması düşünülen işyerlerinde bilgi teknolojileri ile ilgili altyapının kurulması,
  • Bilgi güvenliği ve yedekleme sistemlerinin ve donanımlarının kurulumu,
  • Firmanın özelliklerine uygun muhasebe programının seçilerek kurulumun yapılması,
  • Firma çalışanlarına programın kullanımı hususunda eğitim verilmesi,
  • Programın modülleri arasında entegrasyonunun sağlanarak zaman kaybının önlenmesi,
  • İş akış şemalarının oluşturularak ilgililere tebliğ edilmesi,
  • Belge düzeni ile ilgili kuralların belirlenerek ilgililerine tebliğ edilmesi,
  • Deneme sürecinde yaşanan aksaklıkların giderilmesi ve projenin tamamlanması.