ISO 50001 modern uluslararası enerji yönetim sistemi ölçütüdür. EN16001 benzer çevresel ve milli ölçütlerin ardından çıkarılan birinci evrensel enerji yönetim kalıbı olma istisnasını taşır.
Yeni ıso 50001 Enerji Yönetim Standardı organizasyonunuz için neden önemlidir?
ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi, endüstri firmaları, ticari, kurumsal ve kamu kuruluşlarına göre bir tablo belirlenirken, kurumların bütününe mükemmel enerji yönetim işlemleri yapmasını sağlar. Modern enerji yönetimi için yapılacak işleri kuvvetlendirir. Bu ölçüt, enerji gelişimi raporlanması , dokumante edilmesi, tartılması , karşılaştırılması ve sera gazı (GHG) fiyat indiriminin yansıtılması mevzusunda rehberlik eder. Bununla birlikte ISO 50001 işletmelerinin modern kazançlı enerji teknolojilerinin gerçekleştirilmesini, öncelikle dirilmesini ve incelenmesini sağlar.

Enerji Yönetim Sistemi

Enerji Yönetim Sistemi

ISO 50001 Yararları

  • Enerji karlılığının çoğaltılması
  • Bedellerinin düşürülmesi
  • Çevre başarısının geliştirilmesi
  • Tehlikenin azaltılması
  • Güvenliğinin artırılması