ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 9001 ve ISO 14001 ile dengeli olan ve HACCP ifadesini harfiyen kapsayan bir gıda güvenliği standardıdır. Dünya da sağlıklı gıdanın temin edilmesini edinmek gayesiyle düzenlenmiştir.

ISO 22000 - Sosyal Şirket Kurumsal Danışmanlık

ISO 22000

 

ISO 22000 Standardı’nın başlıca düşüncesi, gıda zinciri içerisindeki bütün bileşenleri; altyapı, çalışanlar ve ekipman gibi bütün etkileyenleriyle müştereken denetim altında tutan önleyici bir düzenin şirketlerde uygulanmasıdır. ıso 22000, gıda zincirindeki zayıf halkaları ortadan kaldırarak gıda kaynaklı riskleri en aza indirger ve gıda zincirinin güvenliğinin birliğini sağlar.

ISO 22000 Standardı, yanlızca gıda güvenliğini değil, duyusal ve yararlı nitelikteki çoğalmayı da sağlayıcı rol oynadığından; endüstriyel imalatta, emek ve görev muamelelerinde de kalite güvencesinin başlıca ve mecburi bir dilimini hazırlamaktadır. Dahası kaynaklar artık dinamik tüketilerek, ziyanlar sınırlanarak üretkenlik artırılmakta ve kuruluş, toplam kalite sistemine doğru yönelebilmektedir.

ISO 22000 standarda başlamak isteyen şirketler, ilk Codex Alimentarius tarafından kuralları oluşturulmuş bir HACCP düzeni kurmak zorundadırlar. Bu aşama aynı zamanda, geçerli Nitelikli Üretim Uygulamaları, mevcut bölüme bağlı hukuki zorunluluklar ve dokümante edilmiş bir yönetim sistemi ( ISO 9001 ) ile de takviye edilmelidir.

ISO 22000; aşağıdakiler de dahil olmasından dolayı, gıda zincirine dolaysız veya dolayısıyla biçimde dahil olan bütün şirketler tarafından kullanılabilir :

  • Çiftlikler, balıkçılar ve süthaneler,
  • Et, balık ve gıda işletmeleri,
  • Ekmek, hububat, meşrubat, konserve ve dondurulmuş gıda üreticileri,
  • Restoranlar, ayaküstü büfeler, hızlı gıda zincirleri, hastaneler ile oteller ve seyyar gıda satıcıları,
  • Gıda muhafaza ve dağıtım şirketleri ile gıda işleme ekipmanlarını, gıda katkılarını, gıda
  • Hammaddelerini, ambalaj malzemelerini sağlayan firmalar ve sterilizasyon tesisleri.

ISO 22000 HACCP YARARLARI :

ISO Belgesi

ISO Belgesi

 

Bütün gıda zincirine uygulanabilir olması ve gıda zincirinin her seviyesinde kullanılabilmesi,
Devletlerarası düzeyde bilinen bir düzen olması sebebiyle ihracat kolaylığı,
Gıda firmalarına, güvenli gıda meydana getirebilmek için hukuki zahmetleri göğüslemekte  itimat etmesi,
Hukuka uyumluluğun sağlanması ve kamusal kontrollerde bulunan sorunların en aza indirilmesi,
Mesai koşullarının rahatlaması, personellerin üretim, hizmet randımanının ve memnuniyetinin çoğalması, hijyen ve gıda güvenliği hususunda bilinçlenmesi,
Gıda zehirlenmeleri ve ölüm tehlikelerinin azaltılması; gıda müsriflik (gıda bozulmaları, vb.) ve bu müsriften kaynaklanan bedellerin en aza çekilmesi,
Pazarlamada rakiplerin önüne geçilmesi, gerekliklerinin bilincine varan ciddi ve uzman bir organizasyon oluşturulması,
FAO / WHO tarafından tasdik görmüş sağlam bir düzen olması.