ISO 14001 – Çevre Yönetim Sistemi; Bir işletmenin yaptığı işlerinin içerisinde ; hava, su, toprak, doğal kaynaklar, bitki topluluğu, hayvan topluluğu ile insanları da kapsayan ortam ve bunların arasındaki bağa “çevre” denilmektedir.İnsanın içinde bulunduğu ve birlikte yaşadığı bu ortam da, gelişen ve değişen teknoloji, endüstri nedeniyle giderek yok olduğunu elle tutulur örneklerle görmekteyiz.. Dünyada çoğalan kişi sayısı, teknolojinin şaşırtan ilerleyişi ve hızı, yaşam alanlarındaki küçülme, doğal ambiyansa zararı, gürültü, kusurlu uygulamalar, bilgi kaybı ve yazılabilecek birçok nedenle çevre kirliliği, son yıllarda insan yaşamını ve yaşam kalitesini düşüren en önemli sorunlardan birisidir.

ISO 14001, ıso 14001, iso 14001

ISO 14001

 

20 inci yüzyılın ikinci yarısından itibaren insanlığı korkutan meselelerinden birisi haline gelen çevre sorunları ve kirliliği, sanayileşmenin sonucunda iyice hissedilir olmuştur. Eskiden yalnızca kirlenme olarak algılanan ve devletlerarası boyut kazanmadan bölgesel özellik taşıyan çevre sorunları, gün geçtikçe hızla artmış, bölgesellikten kurtulup tüm dünyanın sıkıntısı olmuştur. İşte bundan dolayı insanlığın çevreye verdiği zararı arttırmamak için çevre standartları, çevreye yönelik ulusal ve uluslararası yasal kararlar alınarak uygulamaya konmuştur. Bu nedenle çevrenin korunmasına yönelik olarak Uluslararası Standartlar Organizasyonu (ISO) tarafından yayımlanan standart serisine ıso 14000 serisi denilmektedir.
ISO 14000 Belgesi serisi standartları, temelinde, doğal kaynak tasarrufunun azaltılması, toprağa, suya, havaya verilen tahribatın en düşük düzeye indirilmesini isteyen standartlar bütünüdür. Bunu da çevre başarısının gözlemlenmesi ve devamlı iyileştirilmesi baz alınarak, çevre etkenlerine ilişkin olarak ilgili mevzuat ve kanunlar tarafından sınırlandırılmış zorunluluklara uymayı şart koşmaktadır.
ISO 14000 serisi içinde belgelendirilmesi yapılan standart iso 14001 Standardı’dır ve yürürlükte olan standardın tam adı ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemleri-Şartlar ve Kullanım Kılavuzu’dur. ISO 14001 mahsülün hammaddeden başlayarak alıcıya çıkarılmasına kadar olan aşama bölgesel etkenlerin belirlenmesi ve bu etkenlerin gerekli tedbirler ile kontrol altına alınarak çevreye verilen ziyanın en aza indirilmesi için rehberlik yapan bir standarttır. ISO 14001, firmaların bölgeye verdikleri veya verebilecekleri ziyanları düzenli bir şekilde önüne geçmek, olabilecek durumlarda ortadan kaldırılması için geliştirilen bir yönetim sistemidir.
ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Standardı ve ilgili standartlar serisi, yapılışı itibarı ile tüm ülkelerde işlerliği olan çevre yasaları ve uygulamaya yönelik yönetmelikler ile dengeli bir yapıda olduğundan, muameleler genel olarak mevzuat koşullarının getirdiği zorunlulukların karşılanması ile paralellik gösterir ve uygulamaların bir sistem dahilin de uygulanabilmesi için zemin oluşturur.ISO 14000 standart serisi, birçok standart içermektedir. Bu standartlar içerisinde en önemlileri ve bilinenleri:

ISO 14000

ISO 14000

 

ISO 14000 Standart Serisi

  • ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemleri-Şartlar ve Kullanım Kılavuzu
  • ISO 14004 Çevre Yönetim Sistemleri-Prensipler, Sistemler ve Destekleyici Tekniklere Dair Genel Kılavuz
  • ISO 14020 Çevre Etiketleri ve Beyanları-Genel Prensipler
  • ISO 14031 Çevre Yönetimi-Çevre Performans Değerlendirilmesi-Kılavuz
  • ISO 14040 Çevre Yönetimi-Hayat Boyu Değerlendirme-İlkeler ve Çerçeve
  • ISO 19011 Kalite ve Çevre Yönetim Sistemleri Tetkik Kılavuzu

Sonuç olarak;

  • ISO 14001 Standardı, çevreye verilen zararın en aza indirilmesi için oluşturulmuş bir standarttır.
  • ISO 14001 uygulamaları, genel olarak mevzuat yükümlülüklerin karşılanması ile paralellik gösterir.
  • ISO 14001, bir ürün standardı değildir, ne üretildiği ile değil nasıl üretildiği ile ilgilenir.
  • Sektör ve ölçek gözetmeksizin her işletmeye uygulanabilen ve gönüllük esasına dayalı bir yönetim sistemidir.