ISO 22301 ; Firmaların dinamik bir şekilde yönetmesi gereken aşamalardan bir tanesi de iştigal devamlılığıdır. İştigal devamlılığı; bir düzenlemenin ürün ve hizmetlerinden doğacak boşluk sonrasının önceden tanımlanmış kabul edilebilir düzeyde devamlılığını sağlayabilme becerisidir biçiminde açıklanabilir. Bir başka anlatımla büyük ya da küçük bütün firmaların devamlılığının engellemeye sebep olan boşluklara karşılık vermesini sağlayacak etkinlikler bütünüdür.

ISO 22301 Toplumsal Güvenlik ve İş Sürekliliği Yönetim Sis

ISO 22301 Toplumsal Güvenlik ve İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Standardı yaklaşık 160 ülke tarafından kabul görmüş bir sistemdir. Bundan önce onaylanan BS 25999 İş Sürekliliği Standardı’nın, ISO standardı olarak çıkarılan, gelişmiş bir uygulamasıdır.

ISO 22301 Standardı, firmaların iştigal devamlılığını sağlamaları nedeniyle gerekli düzenlemeleri hazırlamaları, uygulamaları, firmaları gözlemlemeli, gözlemlerini devam ettirmeli, tehlikeleri arttırmamak için önlemlerini almalı, kötü gidişattan kurtarmak için belgelenmiş bir idare düzenini geliştirmek için ihtiyaçları belirtir.

ISO 22301 Standardı’nın Yararları Nelerdir?

  • İş ile alakalı mevcut ve ileride oluşabilecek tehlikeleri belirlemek ve bunları ciddi bir şekilde idare etme konusunda katkı sağlar.
  • Oluşacak olayların etkisini firma içinde küçültür.
  • Sarsıntı dönemlerinde tehlike fonksiyonlarının her devir işlemesini temin eder.
  • Devamlılığın sağlanması yeteneğinin ispatlanması ile günümüz çekişme koşullarında yarar sağlar.
  • Tedarikçilerin, alıcıların, hisse sahiplerinin, elemanların ihtiyaçlarını tehlikelerini değerlendirilmesi yolu ile yerine getirilir.
  • Yaşanan olumsuz olaylar karşısında boşluk zamanının düşürülmesi ve kurtarma zamanı içi çözüm bulunmasına katkıda bulunur.
  • İşletmenin kendisinin ve münasebeti olduğu öteki firmaların, kamu kurumlarını, yerel otoritelerinin bilinmesi ve uygun biçimde geliştirilmiş, belgelenmiş ve anlaşılmış bir acil hal görevi sağlanır.
  • İşletmelerin itibarını, markalarını, prestijini korur.
  • İşletmelerin tedarik zinciri güvenli duruma getirilir.