Teknogiriş Sermayesi

Teknogiriş Sermayesi

Teknogirişim Sermayesi Nedir?

Teknogirişim Sermayesi  Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında yüksek öğretim mezunu ve nitelikli olan gençlerin yeni fikir ve projelerini ülkeye katma değer katacak girişimlere  dönüştürülmesini hedefleyen bir devlet desteğidir.  Destek örgün öğretim üniversite bölümlerinden bir sene içerisinde mezun olabilecek öğrenciler , yüksek lisans veya doktora öğrencisi ya da lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden birini ön başvuru tarihinden en çok beş yıl önce almış kişilerin başvurabileceği bir destektir.

Teşvik verilmesi  uygun bulunan girişimcilere, işletmesini kurmasından sonra , teminat alınmaksızın ve hibe olarak en fazla 100.000 TL destek verilecektir. Destek süresi bir senedir.

Sanayi Bakanlığı Teknogirişim Destek başvuru koşulları ve kimler yararlanacak?

 • Programa üniversitelerin örgün öğrenim veren, herhangi bir lisans programından bir yıl içinde mezun olabilecek durumdaki öğrenci, yüksek lisans veya doktora öğrencisi ya da lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden birini ön başvuru tarihinden en çok 5 yıl önce almış gerçek kişiler başvurabilmektedir.
 • Bir yıl içinde mezun olabilecek durumdaki öğrenciler, mezun olacakları üniversitenin yetkili birimlerinden Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı adına düzenlenen, bu durumu belirten bir yazı alacaklardır.
 • Ön başvuru tarihinden en çok beş yıl önce mezun olmuş kişiler ise mezun oldukları üniversitelerden aldıkları çıkış belgesinin veya diplomanın aslı gibidir onaylı bir kopyasını (üniversitelerinden de aslı gibidir onaylatabilirler) başvurularına ekleyeceklerdir.
 • Destekten faydalanması uygun bulunan iş fikri sahipleri işletmelerini, kabul yazısının Bakanlık tarafından kendilerine tebliğ edilmesini sonra kuracaklar ve bu işletmeyi tek başına temsil ve ilzama yetkili olduklarını Ticaret Sicil Gazetesi ile belgelendirecekler.
 • Kurulu bir işletme üzerinden yapılan iş fikri başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

Sanayi Bakanlığı Teknogirişim Desteğin süresi ve miktarı ne kadardır?

 • Destekleme süresi 12 aydır. Desteklenmesine karar verilen iş fikirlerinin giderlerine uygulanacak en yüksek destek miktarı teminat alınmaksızın ve hibe olarak 100.000,00TL’dir.

Sanayi Bakanlığı Teknogirişim Desteklenecek gider kalemleri nelerdir?

 • ​​Makine, donanım, yazılım ve yayın giderleri,
 • Sarf malzemesi giderleri
 • Personel giderleri,
 • Hizmet alımı ve danışmanlık giderleri (Toplam bütçenin %20’sini geçemez),
 • Genel işletme giderleri.

Tekno Girişim Şirket Kuruluşu ve Teknogirişim hakkında bilgi almak için lütfen bizimle iletişime geçiniz.