OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Alıcıların ve kullanıcıların, mahsül ve hizmet aldıkları şirketlere olan istekleri gittikçe çoğalmaktadır. Sadece iyi mahsül veya hizmet tanıtmak yetmemekte, bunun yanında şirketlerden sosyal görevlerini de yerine getirmelerini beklenmektedir.

OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

 

Bu beklentiler, klasik “kalite” tanımlarının da geçerliliğini yitirmesine sebep olmuş; tanımlarda, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili ifadeler geçmeye başlamış ve tanım, sosyal sorumlulukların eklenmesi ile birlikte genişletilmiştir. Artık “kalite” denilince, şirketlerin iş sağlığı ve güvenliği ile alakalı mevzuata ne düzeyde uyduğu, ilgili kişiler için tehlikesiz ve iyi mesai koşullarını yapıp yapmadığını ve bu ortamı sürekli iyileştirip iyileştirmediği de sorgulanmaktadır.
İş koşulları, yapılan işlemlerden ve edinilen, meydana getirilen ögelerden kaynaklanarak, bireysel sağlık ve güvenlik için tehlike oluşturan muhtelif ortam etkenleri ile doludur. Günlük hayatımızın ortalama üçte birini geçirdiğimiz işyerlerimizde daha sağlıklı ve güvenli biçim de hayatımızı sürdürebilmemiz için alınması ihtiyaç olan önlemlerle her çalışanın ve yöneticinin esas mesuliyeti bulunmaktadır. İnsana yakışan bu güvenli koşulları edinebilmek yalnızca bu mevzudaki standartları yaşayış biçimi olarak kabul etmekle sağlanabilir.

Personeller için bütün taraflarıyla sağlıklı ve güvenli bir mesai koşullarının hazırlanmaması, mesai yaşamının günümüzdeki en mühim meselelerden biri durumundadır. Birçok ülkelerde, bilhassa bizim gibi sanayileşme yolunda yükselen ve ilerlemekte olan ülkelerde, iş sağlığı ve güvenliği ile alakalı bir takım sıkıntılar ortaya sıkmakta, bu sıkıntılar personelin sağlığı yanında çalışma ve iş üretimini de sarsmaktadır. Özellikle imalatta ve hizmet sektörlerinde, işyerlerini peresonel için sağlıklı ve güvenilir hale getirmek, hukukça mecbur kılınmıştır. İşte tam bu noktada, Occupational Health and Safety Assessment Series anlatımı baş harflerinin bir araya getirilmesi ile özetlenen ve Britanya Standartları Enstitüsü (BSI) tarafından 1999 yılında yayımlanan OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı, bu mecburiyeti yerine getirmede destekleyici olabilecek, etüt edilebilir ve devletlerarası alanda muvafakat gören bir standart olarak karşımıza çıkmaktadır.

OHSAS 18001 Nedir?

 

ISO 18001, OHSAS 18001

ISO 18001, OHSAS 18001

 

OHSAS 18001 her cinsten bölüme ve iştigalleri bütün bölümlere gerçekleştirilebilen, iş sağlığı ve güvenliği iştigallerinin firmaların bütün yaklaşımları ile dengeli ve düzenli biçimde ele alınıp kesintisiz iyileştirme tutumu çerçevesinde çözüm bulmak için tercih edilen dinamik bir araçtır. Bu kalıp yardımıyla iş sağlığı ve güvenliği tehlikelerinin kesinleştiği, tahlil edildiği ve tedbirlerle minimum aşamaya indirildiği, hukuki mevzuata nizamlı, iş sağlığı ve güvenliği ile alakalı amaçların bulunduğu ve bunların yapılabilmesi için muamelelerin yaşama geçirildiği bir yönetim düzeni kurmak olasıdır. Bu sayede personel acil durumlara hazırlıklı, iş sağlığı ve güvenliği performansını takip ederek, gözetir neticesinde iyileştirme etütlerini yürütmek için kullanan, işlerini denetleyen, yaptıklarını gözden geçiren ve dokümante eden bir şirkette iş sağlığı ve güvenliği iştigallerine gereken ehemmiyeti veren bir düzenin dilimi olacaklardır.

OHSAS 18001‘in başlıca düşüncesiı; iş sağlığı ve güvenliği ile alakalı hukuki mevzuatın ışığı altında, işletmedeki söz konusu tehlikeleri yok ederek veya en aza çekerek sağlıklı, güvenli bir mesai ortamı düzenlemek ve bu ortamı çekip çevirmektir.

OHSAS 18001 Amaçları

 1. Personeli işyerinin olumsuz hükümlerinden korumak, rahat ve güvenli bir ortamda çalışmalarını sağlamak iş sağlığı ve güvenliğinin ilk amacıdır.
 2. İş kazaları ve meslek hastalıkları sebebiyle oluşabilecek iş gücü ve iş günü kayıplarının en aza indirilmesi, dolayısıyla iş veriminde artışın sağlanmasıyla üretimin (ürün ve/veya hizmet) korunması iş sağlığı ve güvenliğinin amaçlarından biridir.
 3. Çalışma ortamlarında alınan tedbirlerle, işletmeyi tehlikeye sokabilecek yangın, patlama, makine arızaları ve devre dışı kalmaların ortadan kaldırılması işletme güvenliğini sağlayacaktır.

OHSAS 18001 aşağıdaki alanlara yöneliktir;

 • Tehlike tanımlaması, risk değerlendirmesi ve risk denetimi planlaması
 • OHSAS yönetim programı
 • Yapı ve sorumluluk
 • Eğitim, farkındalık ve yeterlik
 • Danışma, katılım ve iletişim
 • İşlem kontrolü (faaliyetlerin kontrolü)
 • Acil durum hazırlığı ve tepkisi
 • Performans ölçümü, izleme ve ölçme

OHSAS serisinde iki temel standart bulunmaktadır. Bunlardan OHSAS 18001 Belgesi, değerlendirme ve belgelendirme amacıyla kullanılan, spesifikasyonların verildiği standarttır. OHSAS 18002 ise OHSAS 18001‘in uygulama rehberi niteliğindedir.