Bağımsız-Denetim-Desteği-KOSGEB

Bağımsız Denetim Desteği, Şirketlerin, S.P.K.  tarafından bağımsız denetimle yetkilendirilen kuruluşlardan aldıkları bağımsız denetim hizmeti giderlerine bağımsız denetim raporunun olumlu ya da şartlı görüş içermesi durumunda destek verilir. Konaklama, ulaşım ve iaşe giderleri destek kapsamı dışındadır.

Desteğin üst limiti 10.000,00 TL’dir.

Destek hakkında daha fazla bilgi almak için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

İlgili Bilgiler;

AR-GE-&-İnovasyon-Desteği-KOSGEB

Teknoloji ve bilimsel yeni fikir ve icatlara sahip şirket ve şahısların desteklenmesi, şirketlerin AR-GE kültürlerinin geliştirilmesi ve mevcut AR-GE çalışmalarının desteklenemesine yönelik devlet desteğidir.

AR-GE & İnovasyon KOSGEB Desteği için KOSGEB’in destek süresi en az 12 ay en fazla 24 aydır. Bu süre kurul kararı ile 24 aya kadar uzatılabilir.

Destek kapsamında projeler İşlik, kira, Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri, Personel Gideri, Başlangıç Sermayesi ve Proje Geliştirme başlıklarında desteklenir.

AR-GE, İNOVASYON DESTEK PROGRAMI Destek Üst Limiti (TL) DESTEK ORANI (%)
İşlik Desteği İşliklerden bedel alınmaz
Kira Desteği 12.000 % 75
Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği 100.000
Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği (Geri Ödemeli) 200.000
Personel Gideri Desteği 100.000
Başlangıç Sermayesi Desteği 20.000 % 100
Proje Geliştirme  Desteği Proje Danışmanlık Desteği 25.000 % 75
Eğitim Desteği 5.000
Sınai ve Fikri Mülkiyet Hakları Desteği 25.000
Proje Tanıtım Desteği 5.000
Yurtdışı Kongre/Konferans/Fuar Ziyareti/Teknolojik İşbirliği Ziyareti Desteği 15.000
Test, Analiz, Belgelendirme Desteği 25.000

 

Destek hakkında ayrıntılı bilgi almak için bizimle iletişime geçiniz.

İlgili Bilgiler;

Kosgeb Destekleri

Şirketinizin faydalanabileceği kosgeb destekleri hakkında bilgi almak istiyorsanız bizimle iletişime geçiniz. Sizden talep edeceğimiz bazı bilgi ve belgelerle firmanızın Kosgeb desteklerinden faydalanıp faydalanamayacağı hakkında ve sizin için hangi kosgeb desteklerinin uygun olduğu konusunda ücretsiz bilgi vereceğiz.

Kosgeb Destekleri

Kosgeb Destekleri

 

KOSGEB’in sunduğu destekler;

 • KOBİ Proje Destek Programı,
 • Tematik Proje Destek Programı,
  • Çağrı Esaslı Tematik Program,
  • Meslek Kuruluşu Proje Destek Programı,
 • İşbirliği Güç Birliği Destek Programı,
 • AR-GE, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı,
  • AR-GE, İnovasyon Destek Programı,
  • Endüstriyel Uygulama Destek Programı,
 • Genel Destek Programı (Yurtiçi Fuar, Yurtdışı İş Gezisi, Tanıtım, Eşleştirme, Nitelikli Eleman İstihdamı, Danışmanlık, Eğitim, Enerji Verimlilik, Tasarım, Sınai Mülkiyet Hakları, Belgelendirme, Test, Analiz ve Kalibrasyon, Bağımsız Denetim Destekleri)
 • Girişimcilik Proje Destek Programı,
  • Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi,
  • Yeni Girişimci Desteği,
  • İş Geliştirme Merkezi Desteği (İŞGEM),
 • Gelişen İşletmeler Piyasası KOBİ Destek Programı,
 • Kredi Faiz Desteği.
Kobi Destekleri

Kobi Destekleri

Ülkemizin ekonomik anlamda kalkınmasının bir yolu da iş hayatında güçlü firmaların var olmasından geçiyor. Bu nedenle çeşitli kurum ve kuruluşlar şirketlerin kurumsal hale gelmesi, ihracat yaparak döviz kazandırıcı bir rol olması, küresel rekabet ortamında yabancı şirketler karşısında güçlü olmalarını sağlamak için teşvik ve destek sağlıyorlar.

Kobi

Kobi

İkiyüzelli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı ( Bir işletmenin brüt satışlarından satış iskontoları ve iadeleri ile diğer indirimlerin düşülmesi sonucu bulunan tutarı ) veya mali bilançosundan ( Bir işletmenin belirli bir tarihte sahip olduğu varlıklar ile bu varlıkların sağlandığı kaynakları gösteren mali tabloyu) herhangi biri kırk milyon Türk Lirasını aşmayan ve bu Yönetmelikte mikro işletme, küçük işletme ve orta büyüklükteki işletme olarak sınıflandırılan ekonomik birimleri veya girişimleri ifade eder.

KOBİ Sınıfları

 • Mikro işletme: On kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri bir milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler.
 • Küçük işletme: Elli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri sekiz milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler.
 • Orta büyüklükteki işletme: İkiyüzelli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri kırk milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler.

Sınıf değiştirme ve vasfın kaybı

Hesaplarının kapanış tarihinde, işletme sınıfları ve KOBİ vasfı belirlenirken dikkate alınan kriterlerden herhangi birini, birbirini takip eden iki hesap döneminde de kaybeden veya aşan işletmeler sınıf değiştirir veya KOBİ vasfını kaybeder.