ISO Belgesi, ıso belgesi, iso belgesi

Kamu ihalelerine katılma şartlarından birisi de kalite belgelerine sahip olmaktır. Kamu ihale tebliği 74. maddede yazan açıklamalarda şirketlerin kamu ihalelerinde katılma şartlarına İSO 9001 : 2008 Kalite Yönetim Belgesi sahibi olma zorunluluğu getirilmiştir.

Bu tebliğde istenen İSO Belgesi, Türkak yani Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilmiş bir firmadan alınmalı ya da Türkak tarafından kabul edilen yurt dışı bir akreditasyon kurumundan alınmalı. Piyasada çok fazla belgelendirme hizmeti veren şirketi bulunmakta ihale sürecinde sorun yaşamamak için belge alacağınız kuruluşun tebliğde geçen özelliklere sahip olup olmadığını araştırmanızı tavsiye ederiz.

İSO Belgesi bazı belgelendirme kuruluşları tarafından çok ucuz fiyatlarla veriliyor. Bu fiyatın ucuz olması belgenin TÜRKAK tarafından tanınmayacağının bir işareti. Çünkü belgelendirme kuruluşlarının belge verebilmeleri için bir akreditasyon kurumundan izin almaları gerekir ve bu izin sırasında bir bedel öderler bu bedeli sizin almak istediğiniz belgeye yansıttıklarında fiyatların bu kadar ucuz olması imkansızdır.

Şirketimiz TÜRKAK onaylı belgelendirme hizmeti sunmaktadır ve ihale aşamasında belgelendirmeden kaynaklı bir sorunla karşılaşmamak için öncelikli tercihiniz TÜRKAK onaylı belge almak olamalı, eğer direk TÜRKAK onaylı değilde uluslararası bir kurumdan belge alırsanız belgenizi öncelikle TÜRKAK’a götürüp tekrardan onaylatmanız gerekecektir. Bu da sizin için ek bir maliyet ve zaman kaybı olacaktır.

İSO 9001 Belgesi‘ni bizim aracılığımız ile almanız durumunda belgeniz TÜRKAK onaylı olacaktır ve eğer şartlarınız uygunsa TÜRKAK onaylı belgeler KOSGEB tarafından desteklenmektedir. Yani belge alımı için ödediğiniz ücretlerin %50’sini geri almanız mümkündür.

ISO 9001:2008 Belgesi alım süreci ve devlet desteklerine başvuru süreci hakkında bilgi almak için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Kamu İhaleleri, inşaat ihaleleri ve mal alım ihalelerinde geçerli olan madde:

Kalite ve/veya çevre yönetim sistem belgesinin istenilmesi halinde, söz konusu belgenin/belgelerin Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi yeterli olup, bunun yerine söz konusu belgelerin belirli bir belgelendirme kuruluşundan alınmış olması zorunluluğunu getiren ifadeler kullanılamaz.

Kalite yönetim sistem belgelendirilmesine ilişkin olarak ISO 9001:2008 standardı 13/11/2008 tarihinde yayımlanmış olup, 13/11/2010 tarihinden itibaren ISO 9001:2000 standardına göre verilen kalite yönetim sistem belgeleri geçersiz hale gelmiştir.