ISO Belgesi, ıso belgesi, iso belgesi

Kamu ihalelerine katılma şartlarından birisi de kalite belgelerine sahip olmaktır. Kamu ihale tebliği 74. maddede yazan açıklamalarda şirketlerin kamu ihalelerinde katılma şartlarına İSO 9001 : 2008 Kalite Yönetim Belgesi sahibi olma zorunluluğu getirilmiştir.

Bu tebliğde istenen İSO Belgesi, Türkak yani Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilmiş bir firmadan alınmalı ya da Türkak tarafından kabul edilen yurt dışı bir akreditasyon kurumundan alınmalı. Piyasada çok fazla belgelendirme hizmeti veren şirketi bulunmakta ihale sürecinde sorun yaşamamak için belge alacağınız kuruluşun tebliğde geçen özelliklere sahip olup olmadığını araştırmanızı tavsiye ederiz.

İSO Belgesi bazı belgelendirme kuruluşları tarafından çok ucuz fiyatlarla veriliyor. Bu fiyatın ucuz olması belgenin TÜRKAK tarafından tanınmayacağının bir işareti. Çünkü belgelendirme kuruluşlarının belge verebilmeleri için bir akreditasyon kurumundan izin almaları gerekir ve bu izin sırasında bir bedel öderler bu bedeli sizin almak istediğiniz belgeye yansıttıklarında fiyatların bu kadar ucuz olması imkansızdır.

Şirketimiz TÜRKAK onaylı belgelendirme hizmeti sunmaktadır ve ihale aşamasında belgelendirmeden kaynaklı bir sorunla karşılaşmamak için öncelikli tercihiniz TÜRKAK onaylı belge almak olamalı, eğer direk TÜRKAK onaylı değilde uluslararası bir kurumdan belge alırsanız belgenizi öncelikle TÜRKAK’a götürüp tekrardan onaylatmanız gerekecektir. Bu da sizin için ek bir maliyet ve zaman kaybı olacaktır.

İSO 9001 Belgesi‘ni bizim aracılığımız ile almanız durumunda belgeniz TÜRKAK onaylı olacaktır ve eğer şartlarınız uygunsa TÜRKAK onaylı belgeler KOSGEB tarafından desteklenmektedir. Yani belge alımı için ödediğiniz ücretlerin %50’sini geri almanız mümkündür.

ISO 9001:2008 Belgesi alım süreci ve devlet desteklerine başvuru süreci hakkında bilgi almak için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Kamu İhaleleri, inşaat ihaleleri ve mal alım ihalelerinde geçerli olan madde:

Kalite ve/veya çevre yönetim sistem belgesinin istenilmesi halinde, söz konusu belgenin/belgelerin Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi yeterli olup, bunun yerine söz konusu belgelerin belirli bir belgelendirme kuruluşundan alınmış olması zorunluluğunu getiren ifadeler kullanılamaz.

Kalite yönetim sistem belgelendirilmesine ilişkin olarak ISO 9001:2008 standardı 13/11/2008 tarihinde yayımlanmış olup, 13/11/2010 tarihinden itibaren ISO 9001:2000 standardına göre verilen kalite yönetim sistem belgeleri geçersiz hale gelmiştir.

 

ISO Belgesi, ıso belgesi, iso belgesi

ISO 9001 Belgesi hakkında bilgi vermeden önce ISO kavramını ve bu konu hakkında merak ettiğiniz konulara açıklık getirmek istiyoruz.

ISO Nedir?

ISO Nedir?

ISO Nedir?

ISO, Uluslararası Standartlar Teşkilâtı’nın ingilizcesi olan International Organization for Standardization kelimelerinin baş harflerinden oluşmuştur. Kısaca ISO ulusular arası kabul görmüş standartlar ortaya koyan bir teşkilattır. Bu kurum tarafından hazırlanan standartlar konularına göre numaralandırılır ve bu numaraların başına ISO kısaltması eklenir. Örnek verecek olursak ISO 9001 kısa ISO tarafından hazırlanmış 9001 nolu standartlardan bahseder. Bu yazımın yanı sıra ISO 9001:2008 şeklinde yazılışlarla da karşılaşabilirsiniz. Bu yazılışta iki nokta üst üsteden sonra gelen 2008 bu standarttın güncelleme yılını verir.

ISO Belgesi Nedir?

ISO Belgesi Nedir?

ISO Belgesi Nedir?

ISO Belgesi, ISO kuruluşu tarafından hazırlanmış ve bir çok ülke ve kurum tarafından kabul görmüş standartlara uygunluk belgelerdir. ISO Belgeleri yukarıda yazdığımız gibi sektörlere göre ve ihtiyaçlara göre çeşitlilik göstermektedir.  Kurumlar ve şirketlerin yönetim sistemlerinde standardizasyon oluşturmak için ISO 9001 standartları mevcuttur ve bu standartlara uygunluk sonucunda ISO 9001 Belgesi hazırlanır. Çevre yönetimi için ise ISO 14001 Belgesi vardır.

teklif-iste

ISO 9001 Belgesi

ISO 9001 Belgesi

ISO 9001 Belgesi

ISO 9001 Belgesi; Yönetim sistemlerini düzenleyen ve geliştiren ISO kuruluşunun oluşturduğu standartlara uygun belgesidir. Bu belge kısaca şirketler ve kuruluşların yaptıkları işlemlerin nasıl ve kimler tarafından yapılacağının standartlara bağlanmasıdır. Bu belge sayesinde bütün çalışanlar görevlerini bilir ve bu görevlerini nasıl gerçekleştireceğini bilir. Kalite Yönetim Sistemi oluşturulduktan sonra şirket içi iç denetim etkin bir şekilde kullanılır. Bu standart firmanın işleyişini düzenlediği için firmaların bir makine gibi çalışmasını sağlar. Bu özellik firmanın kendi için çok önemli olduğu gibi çalıştıkları mal ya da hizmet alımı satımı yaptıkları şirketler için de önemlidir. Firmalara çalıştıkları ya da iş yaptıkları diğer firmaların düzenli ve güvenilir olmasını isterler. ISO 9001 Belgesi şirketiniz yönetim sisteminin düzenli olduğunu göstererek diğer firmaların size güvenle yaklaşmasını sağlar.

Kalite Yönetim Sistemi

ISO 9001 uygulamaları şirketlere bu şirketlerin yaptıkları işlere ve personel sayısına göre çeşitlilik göstermektedir. Şirketlerin kendileri için hazırlanmış bir kalite yönetim sistemleri olması gerekmektedir.  Örnek bir dokümantasyonun sadece başlıklarını vererek sizlere ISO 9001 Belgesi‘nin iyileştirmek ve geliştirmek istediği konular hakkında kafanızda bir fikir oluşmasını sağlayalım.

Kalite Yönetim Sistemi

Kalite Yönetim Sistemi

teklif-iste

ISO 9001 Standardı Ana Başlıkları

 1. KAPSAM
 2. ATIF YAPILAN STANDART VE/VEYA DOKÜMANLAR
 3. TERİMLER VE TARİFLER
 4. KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ
 5. YÖNETİM SORUMLULUĞU
 6. KAYNAK YÖNETİMİ
 7. ÜRÜN GERÇEKLEŞTİRME
 8. ÖLÇME, ANALİZ VE İYİLEŞTİRME

Aşağıda bulunan videoda ISO 9001 Standardı oluşturulmasında kullanılan örnek bir dokümantasyonu görebilirsiniz.

ISO 9001 ve Devlet Destekleri

ISO 9001 Belgesi belgenin TÜRKAK akreditasyonlu bir firmadan alınması durumdan belge için ödediğiniz giderlerin %50’sini geri ödemesiz teşvik olarak ödüyor. TÜRKAK tarafından akredite olmayan bir kurumdan belge almanız durumunda devlet destekleri yurt içi işlemlerde destek kapsamında olmayacaksınız. Eğer ihracatçılar birliğine kayıtlı iseniz yine ISO 9001 Belgesi devlet destekleri kapsamındadır. Konu hakkında daha ayrıntılı bilgi için bizimle iletişime geçiniz.

ISO LOGO

 

ISO Belgesi Veren Firmalar; Bu belgeleri veren firmaların akredite olmaları gerekmektedir. 2 şekilde akredite olabilirler yurt içi ve yurt dışı.

Yurt içi akreditasyon kurumu TÜRKAK’tır. Bu kurumdan akredite olmuş bir firmadan belge almanız durumunda KOSGEB desteklerinden faydalanabilirsiniz ve bazı kamu ihalelerinde sadece TÜRKAK akreditasyonlu belge geçerlidir.

ISO Belgesi Veren Firmalar

ISO Belgesi Veren Firmalar

 

Yurt dışı akrediteli ISO Belgesi Veren Firmalar ise yine kendi aralarında ayrılır TÜRKAK tarafından tanınan kuruluşlardan akredite olmuş olanlar ve kabul görmemiş olan kurumlardan akredite olanlar.

Şirketimiz yurt içi ve yurt dışı akredite şirketlerle ortaklaşa çalışmaktadır ve talepleriniz doğrultusunda ister TÜRKAK ister yabancı kuruluşlar üzerinden belge tahsisi yapmaktadır.

ISO Belgesi Fiyat teklifi için lütfen bizimle iletişime geçiniz. Şirketimiz İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Edirne, Tekirdağ, Çanakkale, Bursa ve Balıkesir illerinde faaliyet göndermektedir.

ISO 9001  Kalite Yönetim Sistemi hakkında bilgi almak için tıklayınız.

ISO Belgesi, ıso belgesi, iso belgesi

ISO Belgesi Nedir?

İSO ; International Organization for Standardization ( Uluslararası Standardizasyon Örgütü ) isimli kurum tarafından hazırlanmış ve bir çok ülke ve kuruluş tarafından kabul görmüş standartlar bütünüdür. İSO Belgesi ise sektörlere göre ve yapılan işe göre düzenlenmiş bu standartlara uygun hareket eden şirket ve kuruluşlara verilen belgelerdir.

ISO Belgesi Nedir?

ISO Belgesi Nedir?

ISO Belgesi sayesinde uluslararası işlemlerde çalışmayı planladığınız firmayı tanımasınız bile nasıl hareket ettiğini bilebilirsiniz. Bu sebeple İSO Belgesi bir tür güven sağlayıcı belgedir. Firmanızın sisteminin kalitesini gösterir.

ISO Belgeleri;

Şirketinizin ya da kuruluşunuz ihtiyacı olan belgelerin alım süreci ve eğer bu belgeler devlet desteği kapsamındaysa yapılması gerekenler hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

 

ISO Belgesi, ıso belgesi, iso belgesi

ISO Nedir?

ISO Uluslararası Standardizasyon Örgütü tarafından şirketler ve kuruluşlar için düzenlenmiş ve dünya tarafından kabul görmüş standartlardır. Bu standartlar sektörlere göre yapılacak çalışmaların ve işlerin hangi şekilde kimler tarafından ve nasıl yapılacağını açıklar ve bu belgelerden birisini alan kuruluş ya da şirketin talep ettikleri belge standartlarına uygun olarak hareket ettiklerini gösterir.

ISO Nedir?

ISO Nedir?

İSO Belgesi uluslararası firmalarla iş yapan firmaların günümüzde sahip olması zorunlu olmuş belgeleridir. Uluslararası bir firma ülkemizden bir ürün ya da hizmet alacaksa bu işlemden önce sahip olduğunu belgeleri görmek isteyecektir. Bu belgeler uluslararası işlemler yapmanızı ve yeni pazarlara girmenizi ve bu pazarlarda kabul görmenize yardım edecektir.

ISO Belgeleri;

Şirketinizin ya da kuruluşunuz ihtiyacı olan belgelerin alım süreci ve eğer bu belgeler devlet desteği kapsamındaysa yapılması gerekenler hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

 

ISO

ISO Belgesi, ıso belgesi, iso belgesi

 

ISO Belgesi; Dünyaca kabul edilen standartlara uygun olarak  üretim ve işlem yapıldığını gösteren kuralların genel adıdır. ıso belgesi alımı için Uluslararası Standardizasyon Örgütü tarafından akredite edilmiş kurumlara başvuru yapmanız gerekmektedir. Ülkemizde bu belgeyi TÜRKAK ya da yurt dışı kuruluşlardan akredite olmuş danışmanlık firmalarından alabilirsiniz.

ISO Belgeleri;

Şirketinizin ya da kuruluşunuz ihtiyacı olan belgelerin alım süreci ve eğer bu belgeler devlet desteği kapsamındaysa yapılması gerekenler hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

ISO Belgesi yazım hatalarından dolayı iso belgesi, ıso belgesi, İSO Belgesi şeklinde aranmaktadır.

ISO Logo – İşareti

ISO 22000, ISO 14001, ISO 9001, ıso

 

ISO 28001 Tedarik Zinciri Güvenliği Yönetim Sistemi olarak isimlendirilmiş ve sıklıkla sektörde, tedarik dizisinin çemberinde oluşabilecek kırılmalar veya düzendeki sorunlar, firmalara negatif yönde etki eder. Bu çeşit firmalar nedeniyle tedarik dizisiyle alakalı tehlikelerin doğru bulunması ve bu tehlikelerin dinamik bir şekilde yönetilmesinde çok büyük ehemmiyet vermektedir. Tedarik Zinciri Güvenliği Yönetim Sistemi uluslararası bir standart olup, ISO 28001 Tedarik Zinciri Güvenliği Yönetim Sistemi ihtiyaçlarını teşhis eder ve bu düzeni gerçekleştirmek isteyen firmalara bir yönetim şeklini sağlar.

ISO 28001 Tedarik Zinciri Güvenliği Yönetimi
ISO 28001 Tedarik Zinciri Güvenliği Yönetim Sistemi uluslararası bir standart olup, Tedarik Zinciri Güvenliği Yönetim Sistemi ihtiyaçlarını teşhis eder ve bu sistemi gerçekleştirmek isteyen firmalara bir yönetim şekli sağlar. Frmaların, Tedarik zinciri güvenliği ile alakalı meşguliyetlerini ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, ISO 27001 v.b. gibi yönetim sistemleri ile bütünleştirerek, tedarik dizisindeki tehlikelerin dinamik yönetilmesini sağlamak ister.

ISO 28001 BELGESİNİ KİMLER ALIR

ISO 28001 Tedarik Zinciri Güvenliği Yönetim Sistemi her büyüklükteki firmadan, uluslararası dünya çapında firmalara, fabrikalardan, servis depolama veya taşıma hizmeti veren şirketlere, tedarik dizisindeki herhangi bir kademesinde olan kuruluşlara değin herkes alabilir.

Detaylı Bilgi

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi; Bilgi, firmanızın iştigallerinin sürekliliği için büyük bir ehemmiyet taşır. ISO/IEC 27001 Belgesi kıymetli bilgi birikimlerinizle mevcutlarınızı döndürmenizi ve sahip çıkmanıza destek olur.
ISO/IEC 27001, Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi (ISMS) ihtiyaçlarınızı vasıflandıran tek uluslararası inceleyen ölçüdür. Yeterli ve düzgün güvenlik kontrollerinin bulunmasını edinmek için düşünülmüştür.

ISO 27001:2005 Şirketlerin tehlike yönetimini ve tehlike işleme stratejileri, yetki ve mesuliyetleri, iş sürekliliği projelerini, acil durum gidişatını yönetimi prosedürleri düzenlenmesini ve muamalede bunların dokümalarının tutulmasını gerektirmektedir. Firma bütün bu çalışmalar döneminde de bilgi güvenliği stratejisi oluşturup, elemanlarını bilgi güvenliği ve riskleriyle alakalı bilgilendirmelidir. Tercih edilen denetim amaçlarının belirlenmesi ve amaçların olabilirliği ve performansının devamlı etüt edildiği canlı bir oluşum olarak bilgi güvenliği stratejisi ancak yönetimin işler dayanağı ve elemanların iştirakiyle sonuçlanabilir.
Bu, bilgi mevcutlarını korumanıza ve alakadar muhataplara, bilhassa da alıcılarının size itimat etmesine yardımcı olur. Bu standart, Bilgi Güvenliği Yönetimi Sisteminizi hazırlamak, gerçekleştirmek, çalıştırmak, gözetmek, incelemek, sürdürmek ve ileriye taşımak için
prosedür muamelesini üstlenir.

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi

 

ISO 27001 Kimleri ilgilendirir ?

ISO 27001, dünyanın neresinde, hangi ülkesinden veya hangi iş alanında gerçekleşirse gerçekleşsin büyük küçük bütün şirketlere uygulanabilir. Bu ölçü, mali işler, sağlık, kamu ve Bilişim Teknolojileri sektörleri gibi ilimin himaye edilmesinin büyük ehemmiyete sahip olduğu iş alanlarında bilhassa ihtiyaç duyulmaktadır.

ISO 27001, Bilişim Teknolojileri müteahhit firmalar gibi bilgiyi başkaları namına çekip
çeviren firmalar için de epeyce önemlidir, müşterilere bilgi birikimlerini muhafaza altında olduğu garantisini iletmek için edinilebilir.

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Kurmanın Yararları

 • İşletme nasıl bilgi birikimlerinin olduğunu, değerinin farkına varır.
 • Başlatacağı denetimler ile koruma yöntemlerini saptar ve gerçekleştirerek korur.
 • Uzun seneler zarfında işini güven altına alır. Bununla birlikte bir musibet durumunda, işini sürdürebilme yeterliliğine sahip olur.
 • Başta mal alımı yaptığı firmalar olmak üzere, bilgi birikimlerinin muhafaza edileceğinden ilgili muhatapların güvenmesini sağlar.
 • Bilgiyi bir düzen sayesinde himaye eder, rastlantıya bırakmaz.
 • Alıcıları değerlendirirse, rakiplerine göre daha iyi değerlendirilir.
 • Elemanlarının motivasyonunu çoğaltır.
 • Hukuksal incelemelerin önüne geçerek engeller.
 • Üst düzeyde saygınlık sağlar.

ISO 10002 Müşteri Şikayetleri Standardı “Müşteri şikayetleri değerlidir” sözcüğünü kesinlikle defalarca duymuş ya da okumuşsunuzdur. Bunu biliriz fakat müşteri şikayetlerinden ne türlü fayda sağlanacağını bilemeyiz.
ISO (International Organization for Standardization) tarafından 2004 senesinde yayınlanan ISO 10002 standardı, firmalardaki şikayetlerin nasıl giderileceğine yönelik bize rehberlik etmektedir.
Aralık 2006 yılı itibarı ile Türkçe’ye de tercüme edilen standart, son senelerde uluslar arası alanda da, Türkiye’de de çok fazla alaka görmekte ve bu ölçüte göre düzen kuran ve belgelendirmeye giden işletme adeti hızla artış göstermektedir.

ISO 10002 Müşteri Şikayetleri Standardı

ISO 10002 Müşteri Şikayetleri Standardı

 

ISO 10002 Müşteri Şikayetleri Standardı

Bu standarta göre açılan şirketlerin düzenleri belgelendirmesi yalnızca işletme içinde yarar sağlamak nedeniyle düzenlenmiyor tabii ki. ISO 10002 düzenini ve belgesini edinmiş olduğunuzu alıcılarınıza duyurmak, onlara verdiğiniz önemi göstermek için de alınabilir.
Bu belgeye sahip olmak, şirketler için büyük bir çekişme üstünlüğü de sağlamaktadır. Meşakkatli çekişme koşullarında, bir adım öne geçmek için iyi bir yöntemdir.

 • ISO 9001 Kalite Yönetimi Belgesi
 • ISO 14001 Çevre Yönetimi Belgesi
 • ISO 50001 Enerji Yönetimi Belgesi
 • ISCC Çevre ve Enerji Yönetimi
 • Biomass Çevre ve Enerji Yönetimi
 • EMAS Çevre ve Enerji Yönetimi
 • PEFC Çevre ve Enerji Yönetimi
 • ICMC Çevre ve Enerji Yönetimi
 • CO2-Footprint Çevre ve Enerji Yönetimi
 • RC14001 Çevre ve Enerji Yönetimi
 • LEED Çevre ve Enerji Yönetimi
 • BS OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Belgesi
 • PN-N-18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Belgesi
 • ISO 27001 Bilgi Teknolojileri Güvenliği Belgesi
 • ISO 20000-1 Bilgi Teknolojileri Güvenliği Belgesi
 • ITSM Bilgi Teknolojileri Güvenliği Belgesi
 • ITIL Assessment Bilgi Teknolojileri Güvenliği Belgesi
 • IQnet SR 10 Sosyal Sorumluluk Belgesi
 • ISO 26000 Sosyal Sorumluluk Belgesi
 • SA 8000 Uluslararası Sosyal Sorumluluk Belgesi
 • CSR Sosyal Sorumluluk Belgesi
 • BSCI Sosyal Sorumluluk Belgesi
 • ISO 31000 Risk Menagement Belgesi
 • Bussiness Continutiy Management Belgesi BS 25999-2
 • ISO 22301 Bilgi Güvenliği Belgesi
 • ISO/TS 16949 Belgesi
 • VDA 6.1 Belgesi
 • VDA 6.2 Belgesi
 • VDA 6.4 Belgesi
 • StVR Belgesi
 • SPICE ISO 15504 Belgesi
 • VDA Prototype Belgesi
 • ISO 22000 Belgesi
 • HACCP Belgesi
 • EN 15593 Belgesi
 • IFS Belgesi
 • BRC Global Standart Food Belgesi
 • BRC/IOP Belgesi
 • BRC Consumer Products Belgesi
 • GMP+ 2006 Belgesi
 • FSSC 22000 Belgesi
 • FAMI-QS Belgesi
 • VO ( EG ) 1760/2000  Belgesi
 • EurepGap Belgesi
 • IFIS Belgesi
 • EN 14065  Belgesi
 • cGMP ( FDA ) Belgesi
 • EN/AS 9100 Belgesi
 • EN/AS 9110 Belgesi
 • EN/AS 9120 Belgesi
 • ISO 13485 Belgesi
 • ISO 134853 Under CMDCAS Belgesi
 • Medical Device Directive 93/42/EEC Belgesi
 • PAL ISO 15378 Belgesi
 • FDA Belgesi
 • Taiwan Cover Letter Belgesi
 • SQAS Belgesi
 • CDI-MPC Belgesi
 • ISO 28000 Belgesi
 • ISO/TS 29001 Belgesi