ISO Belgesi, ıso belgesi, iso belgesi

Kamu ihalelerine katılma şartlarından birisi de kalite belgelerine sahip olmaktır. Kamu ihale tebliği 74. maddede yazan açıklamalarda şirketlerin kamu ihalelerinde katılma şartlarına İSO 9001 : 2008 Kalite Yönetim Belgesi sahibi olma zorunluluğu getirilmiştir.

Bu tebliğde istenen İSO Belgesi, Türkak yani Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilmiş bir firmadan alınmalı ya da Türkak tarafından kabul edilen yurt dışı bir akreditasyon kurumundan alınmalı. Piyasada çok fazla belgelendirme hizmeti veren şirketi bulunmakta ihale sürecinde sorun yaşamamak için belge alacağınız kuruluşun tebliğde geçen özelliklere sahip olup olmadığını araştırmanızı tavsiye ederiz.

İSO Belgesi bazı belgelendirme kuruluşları tarafından çok ucuz fiyatlarla veriliyor. Bu fiyatın ucuz olması belgenin TÜRKAK tarafından tanınmayacağının bir işareti. Çünkü belgelendirme kuruluşlarının belge verebilmeleri için bir akreditasyon kurumundan izin almaları gerekir ve bu izin sırasında bir bedel öderler bu bedeli sizin almak istediğiniz belgeye yansıttıklarında fiyatların bu kadar ucuz olması imkansızdır.

Şirketimiz TÜRKAK onaylı belgelendirme hizmeti sunmaktadır ve ihale aşamasında belgelendirmeden kaynaklı bir sorunla karşılaşmamak için öncelikli tercihiniz TÜRKAK onaylı belge almak olamalı, eğer direk TÜRKAK onaylı değilde uluslararası bir kurumdan belge alırsanız belgenizi öncelikle TÜRKAK’a götürüp tekrardan onaylatmanız gerekecektir. Bu da sizin için ek bir maliyet ve zaman kaybı olacaktır.

İSO 9001 Belgesi‘ni bizim aracılığımız ile almanız durumunda belgeniz TÜRKAK onaylı olacaktır ve eğer şartlarınız uygunsa TÜRKAK onaylı belgeler KOSGEB tarafından desteklenmektedir. Yani belge alımı için ödediğiniz ücretlerin %50’sini geri almanız mümkündür.

ISO 9001:2008 Belgesi alım süreci ve devlet desteklerine başvuru süreci hakkında bilgi almak için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Kamu İhaleleri, inşaat ihaleleri ve mal alım ihalelerinde geçerli olan madde:

Kalite ve/veya çevre yönetim sistem belgesinin istenilmesi halinde, söz konusu belgenin/belgelerin Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi yeterli olup, bunun yerine söz konusu belgelerin belirli bir belgelendirme kuruluşundan alınmış olması zorunluluğunu getiren ifadeler kullanılamaz.

Kalite yönetim sistem belgelendirilmesine ilişkin olarak ISO 9001:2008 standardı 13/11/2008 tarihinde yayımlanmış olup, 13/11/2010 tarihinden itibaren ISO 9001:2000 standardına göre verilen kalite yönetim sistem belgeleri geçersiz hale gelmiştir.

 

ISO 9001 Kalite Yönetimi Belgesi;

Belgelendirme işlemleri yurt içi ve yurt dışı  akredite edilmiş kuruluşlar tarafından yapılmaktadır. Belgelendirme talep eden firma faaliyet kapsamı, firma müşteri yapısı, maliyetler vb. gibi konular belgelendirme kuruluşunun seçiminde etkili olmaktadır. Danışmanlık hizmeti kapsamında tüm bu süreçler müşteri adına en iyi şekilde sonuçlandırılmaktadır.

iso 9001 kalite yönetim sistemi

iso 9001 kalite yönetim sistemi

ISO 9001 Kalite Yönetimi Belgesi Devlet Desteği

ISO 9001 Kosgeb ve Ekonomi Bakanlığı Teşvikleri kapsamındadır. Teşviklerden yararlanarak en iyi fiyatla bu belgeye sahip olabilirsiniz. Bu destek ve teşviklerden yararlanmak ve belge başvurusu yapmak için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

 

ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi, Yönetim ve organizasyon tekniklerini de içeren; her türlü işletme ve kuruluş için uygulanabilen bir Kalite Yönetim Standardıdır.

ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi almış bir kuruluş; ciddi ve gelişmeye açık bir sistem kurmuş, işletmiş ve uluslararası geçerliliği olan yetkili kuruluşlarca denetlenmiş ve belgelendirilmiş demektir.

ISO 9001 FAYDALARI NELERDİR?

  • Giderek artan rekabet ortamında, şirketlerin başarmak zorunda oldukları hedefler oldukça belirgindir.
  • Müşteri ihtiyaçlarını karşılayabilmek,
  • Ürün ve/veya Hizmetler konusunda müşterilerine karşı güvence vermek,
  • Ürün ve/veya Hizmetlerin müşteri şartlarına uyumunu sağlamak,
  • Müşterilerin bugün ve gelecekteki ihtiyaç ve beklentilerinin karşılanabilmesi amacıyla sürekli iyileştirmeyi sağlayacak uygun faaliyetleri belirlemek,
  • Maliyetleri azaltarak, verimliliği arttırmak, karlılığı artırmak,
  • Kaliteli ürün ürettiğini veya sattığını kanıtlamak,
  • Yeni ürün ve hizmetleri pazara sunmak,
  • Çalışanları memnun etmek,
  • Şirketler için artık “herkesin elinden gelenin en iyisini yapması” bu hedefleri yakalamak için yeterli bir çözüm olamıyor. İlk başta gerekli olan, herkesin ne yapması gerektiğini bilmesidir.

ISO 9001:2008 Belgesi, ilgili kuruluşun ürün veya hizmetlerinin uluslararası kabul görmüş bir yönetim sistemine uygun olarak sevk ve idare edilen bir yönetim anlayışının sonucunda ortaya konduğu ve dolayısı ile kuruluşun ürün ve hizmet kalitesinin sürekliliğinin sağlanabileceğinin bir güvencesini belirler.

ISO 9001:2008 Belgesi, etkin kalite yönetim sistemini tanımlayan bir standarttır. Kuruluş bu standardın şartlarını sağladığında ISO 9001:2008 Belgesi’ni alabilir.

Söz konusu model sağduyuya dayalı temel bir yönetim sistemi için bir dizi şart sıralamakta ve uygulamak için geçerli araçları vermektedir. Aynı zamanda maliyetlerde düşüş, yönetimin sistemi kontrolünde gelişmişlik, müşteri beklentilerine cevap verebilme ve organizasyonun tümünde bir verimlilik artışı hedeflenmektedir.

Öte yandan her geçen gün müşteriler iş yapacakları firmaların kalite düzeylerinin bir kanıtı olarak ISO 9001 Belgesi talep etmektedirler. Özellikle yurt dışına ihracat yapmak isteyen şirketler için ISO 9001 Belgesi ticari bir avantaj olarak kullanılmaktadır.

ISO 9001:2008 Standardı, bir organizasyonun ürün veya hizmetleri konularında uyguladıkları metotların Kalite Yönetim Sistemi’ne uyumunu ve genel gerekliliklerini izah etmektedir.

ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Standardı aşağıdaki kuruluşlarda aşağıdaki konulara odaklanmaktadır.

ISO 9001 herhangi bir sektördeki ve büyüklükteki işletmelere kalite yönetiminde, aşağıdakilerde dahil olmak üzere faydaları vardır.

Büyük ya da küçük, mal ya da hizmet üreten her bir işletmeye uygulanabilen bu standart,       “Kalite Yönetim Sistemi Standardı” olarak Dünya’nın her ülkesinde bilinmektedir.

İşletmenin süreç ve faaliyet yönetimlerinde “Kalite Yönetimi” işletme yapısına dayanır. Bu yapı; girdilerin işletme hedefleri ile örtüşen bir mal yada hizmete dönüşmesini, müşteri kalite gereksinimlerinin karşılanmasını ve düzeni sağlar.

ISO 9001, müşteri odaklılığı sağlamak, yönetim yaklaşımını şekillendirmek ve devamlı performans gelişimini elde etmek için bir çerçeve sağlar.

HANGİ KURULUŞLAR İÇİN UYGUNDUR?

ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi özel ve kamu sektöründeki her kuruluş için uygulanabilir bir standarttır. Üretim/hizmet sektöründeki tüm kuruluşlar bu sistemden yararlanabilir. Kuruluşun sektörü önemli değildir. ISO 9001:2008 ürüne değil sisteme odaklanır. Ayrıca kuruluşun büyüklüğü, küçüklüğü, personel sayısı sistemin kurulmasına engel olmamaktadır.