ISO

ISO Belgesi, ıso belgesi, iso belgesi

 

ISO Belgesi; Dünyaca kabul edilen standartlara uygun olarak  üretim ve işlem yapıldığını gösteren kuralların genel adıdır. ıso belgesi alımı için Uluslararası Standardizasyon Örgütü tarafından akredite edilmiş kurumlara başvuru yapmanız gerekmektedir. Ülkemizde bu belgeyi TÜRKAK ya da yurt dışı kuruluşlardan akredite olmuş danışmanlık firmalarından alabilirsiniz.

ISO Belgeleri;

Şirketinizin ya da kuruluşunuz ihtiyacı olan belgelerin alım süreci ve eğer bu belgeler devlet desteği kapsamındaysa yapılması gerekenler hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

ISO Belgesi yazım hatalarından dolayı iso belgesi, ıso belgesi, İSO Belgesi şeklinde aranmaktadır.

ISO Logo – İşareti

ISO 22000, ISO 14001, ISO 9001, ıso

 

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi; şirket ve kuruluşların yönetim sistemlerini iyileştirebilmek için gerekli olan en temel yönetim standardıdır. ISO 9001 nedir? sorusuna verilecek en kısa cevap şirket içerisinde hangi işi kimin ve ne şekilde yapacağının tanımlanmasıdır.

ISO 9001 - iso 9001 - ıso 9001

ISO 9001 Kalite Yönetim Sisteminin öncelikli amacı şirket içi sistemi devamlı olarak iyileştirmektir.

Bir şirkette ıso 9001:2008 standardına göre sistem oluşturmak için kullanılan iki yol vardır;

Birinci yol  kalite yönetimi konusunda uzman bir personeli kendi bünyesinde çalıştırmak ya da personellerini eğitimlere katılmasını sağlayarak kendi sistemini kurmaktır. İkinci yol ise iso 9001 danışmanlık firmalarından hizmet satın almaktır.

ISO 9001 Kalite Yönetimi Sistemi Destek ve Teşvikleri

Şirketlerin Kalite Yönetim Sistemi‘ne sahip olmaları devlet kurum ve kuruluşları tarafından desteklenmektedir. Destek ve teşvik tutarı ve oranı belgenin alımında aracılık eden kurumun akreditasyon edildiği ülkeye göre değişmektedir.

Firmamız TÜRKAK ve muadili yabancı akreditasyon kurumları aracılığı ile hizmet sunmaktadır. Firmamızın hizmet kapsamında olan devlet destek ve teşvik danışmanlığı sayesinde alacağınız ISO 9001:2008 Belgeleri için yapacağınız ödemeler için ortalama %50 oranında geri ödemesiz belgelendirme desteği ve belgelendirme teşviki alabilirsiniz.

Belge alım süreci ve belge için devlet destekleri başvuru süreci hakkında bilgi almak için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

iso 9001;Bütün kuruluşlar faaliyetlerini geliştirmek ister. Bu gelişim, pazarda bulunan payı yükseltmek ya da maliyeti en aza indirmek anlamına gelebileceği gibi karşılaşılacak riskleri daha etkili bir biçimde karşılamak ya da müşteri memnuniyetini artırmak biçiminde de olabilir. Kalite yönetimi sistemi, belirlediğiniz her alanda performansı izlemeniz ve artırmanız için gereken imkanı size sağlar.

iso 9001

iso 9001

ISO 9001, dünyanın en köklü kalite standartıdır ve bugün 161 ülkede 750 bin’den fazla şirket tarafından kullanılmaktadır. Sadece kalite yönetimi sistemleri için değil genel olarak yönetim sistemleri için de standardı belirler.

Her sektörden  şirketlerin  artırılmış müşteri memnuniyeti, çalışan motivasyonu ve sürekli gelişim yoluyla başarılı olmasına yardımcı olur.

iSO 9001 belgesi alım süreci hakkında daha fazla bilgi almak için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

ISO 9001 Kalite Yönetimi Belgesi;

Belgelendirme işlemleri yurt içi ve yurt dışı  akredite edilmiş kuruluşlar tarafından yapılmaktadır. Belgelendirme talep eden firma faaliyet kapsamı, firma müşteri yapısı, maliyetler vb. gibi konular belgelendirme kuruluşunun seçiminde etkili olmaktadır. Danışmanlık hizmeti kapsamında tüm bu süreçler müşteri adına en iyi şekilde sonuçlandırılmaktadır.

iso 9001 kalite yönetim sistemi

iso 9001 kalite yönetim sistemi

ISO 9001 Kalite Yönetimi Belgesi Devlet Desteği

ISO 9001 Kosgeb ve Ekonomi Bakanlığı Teşvikleri kapsamındadır. Teşviklerden yararlanarak en iyi fiyatla bu belgeye sahip olabilirsiniz. Bu destek ve teşviklerden yararlanmak ve belge başvurusu yapmak için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

 

ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi, Yönetim ve organizasyon tekniklerini de içeren; her türlü işletme ve kuruluş için uygulanabilen bir Kalite Yönetim Standardıdır.

ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi almış bir kuruluş; ciddi ve gelişmeye açık bir sistem kurmuş, işletmiş ve uluslararası geçerliliği olan yetkili kuruluşlarca denetlenmiş ve belgelendirilmiş demektir.

ISO 9001 FAYDALARI NELERDİR?

  • Giderek artan rekabet ortamında, şirketlerin başarmak zorunda oldukları hedefler oldukça belirgindir.
  • Müşteri ihtiyaçlarını karşılayabilmek,
  • Ürün ve/veya Hizmetler konusunda müşterilerine karşı güvence vermek,
  • Ürün ve/veya Hizmetlerin müşteri şartlarına uyumunu sağlamak,
  • Müşterilerin bugün ve gelecekteki ihtiyaç ve beklentilerinin karşılanabilmesi amacıyla sürekli iyileştirmeyi sağlayacak uygun faaliyetleri belirlemek,
  • Maliyetleri azaltarak, verimliliği arttırmak, karlılığı artırmak,
  • Kaliteli ürün ürettiğini veya sattığını kanıtlamak,
  • Yeni ürün ve hizmetleri pazara sunmak,
  • Çalışanları memnun etmek,
  • Şirketler için artık “herkesin elinden gelenin en iyisini yapması” bu hedefleri yakalamak için yeterli bir çözüm olamıyor. İlk başta gerekli olan, herkesin ne yapması gerektiğini bilmesidir.

ISO 9001:2008 Belgesi, ilgili kuruluşun ürün veya hizmetlerinin uluslararası kabul görmüş bir yönetim sistemine uygun olarak sevk ve idare edilen bir yönetim anlayışının sonucunda ortaya konduğu ve dolayısı ile kuruluşun ürün ve hizmet kalitesinin sürekliliğinin sağlanabileceğinin bir güvencesini belirler.

ISO 9001:2008 Belgesi, etkin kalite yönetim sistemini tanımlayan bir standarttır. Kuruluş bu standardın şartlarını sağladığında ISO 9001:2008 Belgesi’ni alabilir.

Söz konusu model sağduyuya dayalı temel bir yönetim sistemi için bir dizi şart sıralamakta ve uygulamak için geçerli araçları vermektedir. Aynı zamanda maliyetlerde düşüş, yönetimin sistemi kontrolünde gelişmişlik, müşteri beklentilerine cevap verebilme ve organizasyonun tümünde bir verimlilik artışı hedeflenmektedir.

Öte yandan her geçen gün müşteriler iş yapacakları firmaların kalite düzeylerinin bir kanıtı olarak ISO 9001 Belgesi talep etmektedirler. Özellikle yurt dışına ihracat yapmak isteyen şirketler için ISO 9001 Belgesi ticari bir avantaj olarak kullanılmaktadır.

ISO 9001:2008 Standardı, bir organizasyonun ürün veya hizmetleri konularında uyguladıkları metotların Kalite Yönetim Sistemi’ne uyumunu ve genel gerekliliklerini izah etmektedir.

ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Standardı aşağıdaki kuruluşlarda aşağıdaki konulara odaklanmaktadır.

ISO 9001 herhangi bir sektördeki ve büyüklükteki işletmelere kalite yönetiminde, aşağıdakilerde dahil olmak üzere faydaları vardır.

Büyük ya da küçük, mal ya da hizmet üreten her bir işletmeye uygulanabilen bu standart,       “Kalite Yönetim Sistemi Standardı” olarak Dünya’nın her ülkesinde bilinmektedir.

İşletmenin süreç ve faaliyet yönetimlerinde “Kalite Yönetimi” işletme yapısına dayanır. Bu yapı; girdilerin işletme hedefleri ile örtüşen bir mal yada hizmete dönüşmesini, müşteri kalite gereksinimlerinin karşılanmasını ve düzeni sağlar.

ISO 9001, müşteri odaklılığı sağlamak, yönetim yaklaşımını şekillendirmek ve devamlı performans gelişimini elde etmek için bir çerçeve sağlar.

HANGİ KURULUŞLAR İÇİN UYGUNDUR?

ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi özel ve kamu sektöründeki her kuruluş için uygulanabilir bir standarttır. Üretim/hizmet sektöründeki tüm kuruluşlar bu sistemden yararlanabilir. Kuruluşun sektörü önemli değildir. ISO 9001:2008 ürüne değil sisteme odaklanır. Ayrıca kuruluşun büyüklüğü, küçüklüğü, personel sayısı sistemin kurulmasına engel olmamaktadır.