ISO 18001:2007 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi (OHSAS), iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerini sürekli iyileştiren bir yönetim aracıdır.

ISO 18001 Şartnamesi, iş kazası ve meslek hastalıklarını en aza indirmek; işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili yasal yükümlükleri yerine getirmek isteyen işyerleri için karşılanması gereken şartları içerir.

ISO 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ile, çalışanlar, yönetenler ve denetleyenlerin rol ve sorumlulukları açık hale getirilerek çalışanların katılımı sağlanmaktadır.
İster üretim isterse hizmet sektöründe olsun, işi ve çalışanları güvenli hale getirmek kanunlarca zorunludur. ISO 18001, bu zorunluluğu yerine getirmeye yarayan uluslararası tanınan bir yönetim sistemi modelidir.

ISO 18001, ISO 9001 ve ISO 14001 ile benzer yaklaşımla sürekli ve proaktif çözümler getirir. ISO 18001’in amacı güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamının yönetilmesi, kanunlara ve yönetmeliklere cevap verilmesidir.

ISO 18001 FAYDALARI NELERDİR?

  • İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili risklerini kontrol altına alır.
  • Sürekli gelişme prensibi ile kuruluşları İş Sağlığı ve Güvenliği konularında gelişmeye yönlendirir.
  • Ulusal ve uluslararası standartlara uyum süresini ve maliyetini azaltır.
  • Her boyuttaki her kuruluşun ihtiyaçlarına cevap verebilir.
  • Geçerli kanun ve yönetmeliklere uyumu güvence altına alır.
  • Çalışanlarla ilgili iş kazaları, meslek hastalıkları ve işgücü kaybı azalır.
  • Kaza maliyetlerini düşürür.
  • Çalışanlarda motivasyonu arttırır.
  • Davalara neden olabilecek kaza riskini azaltır.
  • Güçlendirilmiş firma imajı kazandırır.

HANGİ KURULUŞLAR İÇİN UYGUNDUR?

İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili risk oluşturabilecek faaliyetlerde bulunan her firma bu belgeyi alabilir. En başta inşaat, makine üreticileri, gıda, kimya, demir-çelik, otomotiv sektörleri sayılabilir.