Ekonomi Bakanlığı bilişim sektöründe bulunan ve ülkeye döviz kazandırıcı faaliyetlerde bulunan şirketlere çeşitli hibe destekler sunmaktadır. Destekler yurt dışına açılmak isteyen şirketler içindir.

Bilgisayar Oyunu Desteği
Bilgisayar oyunlarının yurt dışında pazarlanmasına yönelik pazara giriş
giderleri bir bilgisayar oyunu için 1 (bir) kez olmak üzere %50 oranında ve en fazla 100.000 ABD Doları tutarında karşılanır.
Bu madde kapsamında aşağıda belirtilen pazara giriş giderleri desteklenir:

 • Oyun geliştirmeye yönelik yazılım ve lisans satın alma giderleri,
 • DVD hazırlık giderleri,
 • Görsel, yazılı ve işitsel medya ile internette yapılan reklam giderleri,
 • Bilgisayar oyunu için hazırlanan internet sitesinin giderleri.

Bilgisayar Uygulaması Desteği
Bilişim şirketlerinin tablet bilgisayarlar, cep telefonları veya mobil
cihazlarda kullanılmak üzere üretilen bilgisayar uygulamalarının (aplikasyonlarının), yurt dışı satışına yönelik olarak yaptıkları komisyon giderleri; uygulama başına %50 oranında ve en fazla 50.000 ABD Doları tutarında karşılanır.

Yurt dışı tanıtım desteği
Yurt dışında düzenlenen fuar, kongre, konferans ve/veya bağımsız
tanıtım programı kapsamında yapılan tanıtımlara ilişkin sponsorluk, reklam, tanıtım, danışmanlık, katılım ve organizasyon giderleri; bilişim şirketleri için %50 oranında ve yıllık
toplam en fazla 300.000 ABD Doları tutarında karşılanır.
Bu madde kapsamında aşağıda belirtilen giderler desteklenir.

 • Fuar, kongre ve konferans ve/veya bağımsız tanıtım programı kapsamında yapılan sponsorlukların giderleri,
 • Tercümanlık giderleri (sadece yapılan görüşme ve tanıtım faaliyeti kapsamında iletişim sağlanmasına yönelik çeviri giderleri),
 • Seminer, konferans, toplantı ve ikili görüşme organizasyon giderleri (yer kirası, ilgili teknik araç ve gereçlerin kira giderleri, yemek ve ikram giderleri, vb.)
 • Görsel, yazılı ve işitsel tanıtım giderleri,
 • Halkla ilişkiler hizmeti giderleri,
 • Fuar, kongre ve konferanslara katılım maliyeti,
 • Katalog, broşür ve tanıtım malzeme giderleri,
 • Danışmanlık giderleri,
 • Yabancı dilde internet sayfası tasarım giderleri.

Arama Motoru Desteği
Bilişim şirketleri ve işbirliği kuruluşlarının arama motorlarında yapacakları, arama ağı reklamları da dâhil olmak üzere reklam ve tanıtım giderleri; %50 oranında ve bilişim şirketi yıllık en fazla 100.000 ABD Doları tutarında karşılanır.

İhracat Teşvikleri

İhracat Teşvikleri; kamu kurum ve kuruluşları şirketlerin yurt dışı pazarlara açılması ve ülkeye döviz kazandırması için teşvik ve destek sağlamaktadır.

İhracat teşviklerinden faydalanabilmek için ihracatçılar odası kaydınızın olması gerekmektedir.

İhracat Teşvikleri

İhracat Teşvikleri

İhracat Teşvikleri hakkında daha fazla bilgi almak ve şirketinizin bu desteklerden yararlanıp yararlanamayacağı hakkında bilgi almak için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Devlet Destekleri

Devlet Destekleri

Ülkemizin ekonomik anlamda kalkınmasının bir yolu da iş hayatında güçlü firmaların var olmasından geçiyor. Bu nedenle çeşitli kurum ve kuruluşlar şirketlerin kurumsal hale gelmesi, ihracat yaparak döviz kazandırıcı bir rol olması, küresel rekabet ortamında yabancı şirketler karşısında güçlü olmalarını sağlamak için teşvik ve destek sağlıyorlar.

Şirketimiz  devlet desteklerinden faydalanmak isteyen işletmelerle devlet destekleri konusunda danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Danışmanlık hizmeti sunduğumuz devlet desteklerine yan menümüzden ulaşabilirsiniz.