CE Belgesi; Avrupa Birliği pazarında pazarlanacak bir mahsul ise Avrupa Birliği Talimatlarından birinin veya birkaçına uyuyorsa CE Markası alması hukuki bir mecburiyettir. “CE” Markası ismini Fransızca “Avrupa’ya Uygunluk” manasına gelen “Conformité Européene” sözcüklerinin baş harflerinden almıştır. Bu düzenleme, imalatçıların CE işareti mamullerinin üzerinde, ambalajlarında ve mamul hakkındaki her türlü belge üzerinde kullanmalarına mecburiyet getirmiştir.

CE Belgesi

CE Belgesi

CE işareti imalatçılara, mamullerinin birtakım kalıplara ve ihtiyaçlara uygunluğunun kontrol mecburiyetini verirken tüketicilerinde mamulün temel nitelik ve güvenlik standartlarına uyduğunu görmesini sağlar. CE Markası (işareti) pek çok tüketici tarafından bir nitelik sembolü olarak bilinmektedir, CE İşareti (belgesi), mamulün gayesine uygun kullanılması durumunda tehlikesiz bir mamul olduğunu gösteren bir semboldür.

CE Belgesi & İşareti

CE Belgesi Avrupa Birligi’nde meydana getirilen ve AB Talimatlarından birinin veya birkaçının sınırlarına giren bütün mamullere göre bir mecburiyet olduğu gibi AB mensubu olmayan ülkelerdeki mamullerin AB içinde pazarlanıp satılabilmesi nedeniyle de belgeni alınması mecburidir. Bu sebeple CE Markası AB haricinde ki imal edilen mamuller için de bir uluslararası bir kimlik olarak görülmektedir.
Düşük tehlikeli mamullerin (Örneğin, bazı makineler ), talimatının güvenlik şartlarına cazipliği, imalatçı şahsen tahlil edilebilmekte
ve bu mamullerle alakalı imalatçının yayımlayacağı tasdik bildirimi ile CE işareti, imalatçı tarafından mamule takmaktadır.
Yüksek tehlikeli mamullerin ise (örneğin, bazı tıbbi cihazlar ve bazı makineler), mutlaka Avrupa Birliği Resmi Gazetesinde ismi yayımlanmış yetkili analiz
analiz ve belgelendirme firmaları (Onaylanmış firmalar-Notified bodies )tarafından analiz edilmesi gerekmektedir. Onaylanmış firmaların
bu analizine dayanarak, imalatçı CE işaretini mamule takmaktadır.