Bilişim Sektöründe bulunan şirketlerin uluslararası pazara açılabilmeleri amacıyla Ekonomi Bakanlığı tarafından Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi kapsamında teşvik sağlanmaktadır. Bu sektörde bulunan şirketlerin kullanabileceği destekler aşağıdaki gibidir.

Bilişim Sektörü Raporlama Desteği

Bilişim sektöründe yer alan şirketlerin uluslararası kanunlar ve yapacakları yatırım konularında alacakları ya da satın alacakları raporlar için ödeyecekleri giderler destek kapsamındadır. Bu destek %60 oranında ve yıllık 100.000 ABD Doları tutarındadır.

Bilişim Sektörü Bilgisayar Oyunları Desteği

Bilgisayar oyunlarının yurt dışında pazarlanmasına yönelik pazara giriş giderleri bir bilgisayar oyunu için 1 (bir) kez olmak üzere %50 oranında ve en fazla 100.000 ABD Doları tutarında karşılanır.

Destek kapsamında olan giderler;

 • Oyun geliştirmeye yönelik yazılım ve lisans satın alma giderleri,
 • DVD hazırlık giderleri,
 • Görsel, yazılı ve işitsel medya ile internette yapılan reklam giderleri,
 • Bilgisayar oyunu için hazırlanan internet sitesinin giderleri

Bilişim Sektörü Uygulama ( Application) Desteği

Bilişim şirketlerinin tablet bilgisayarlar, cep telefonları veya mobil cihazlarda kullanılmak üzere üretilen bilgisayar uygulamalarının, yurt dışı satışına yönelik olarak yaptıkları komisyon giderleri; uygulama başına %50 oranında ve en fazla 50.000 ABD Doları tutarında karşılanır.

Bu madde kapsamında uluslararası tüketiciye yönelik olan ve yabancı dilde üretilen uygulamalar desteklenebilir.

Bilişim Sektörü Yurt Dışı Tanıtım Desteği

Yurt dışında düzenlenen fuar, kongre, konferans ve/veya bağımsız tanıtım programı kapsamında yapılan tanıtımlara ilişkin sponsorluk, reklam, tanıtım, danışmanlık, katılım ve organizasyon giderleri; bilişim şirketleri için %50 oranında ve yıllık toplam en fazla 300.000 ABD Doları tutarında karşılanır.

Destek kapsamında olan giderler;

 • Fuar, kongre ve konferans ve/veya bağımsız tanıtım programı kapsamında yapılan sponsorlukların giderleri,
 • Tercümanlık giderleri (sadece yapılan görüşme ve tanıtım faaliyeti kapsamında iletişim sağlanmasına yönelik çeviri giderleri),
 • Seminer, konferans, toplantı ve ikili görüşme organizasyon giderleri (yer kirası, ilgili teknik araç ve gereçlerin kira giderleri, yemek ve ikram giderleri, vb.)
 • Görsel, yazılı ve işitsel tanıtım giderleri,
 • Halkla ilişkiler hizmeti giderleri,
 • Fuar, kongre ve konferanslara katılım maliyeti,
 • Katalog, broşür ve tanıtım malzeme giderleri,
 • Danışmanlık giderleri,
 • Yabancı dilde internet sayfası tasarım giderleri.

Not: Halkla ilişkiler hizmeti giderlerinin kapsamına organizasyonun zaman, mekân ve etkinlikler açısından araştırma, koordinasyon ve planlamasına yönelik hizmet giderleri, eşleştirme hizmet giderleri ve reklam kampanyalarına yönelik hizmet giderleri girmektedir. Yurt dışında gerçekleştirilen görsel, işitsel ve yazılı tanıtım faaliyetlerinin kapsamına radyo, televizyon, dergi, reklam panoları ve internet sitelerinde yapılan reklamlar, özel gösterim/show, defile, lansman ve konser harcamaları da dahil her türlü reklam ve tanıtımlar girmektedir.

Bilişim Sektörü Yurt Dışı Organizasyon Desteği

Bilişim şirketleri ve işbirliği kuruluşlarının yurt dışında düzenlenen fuar, kongre veya konferanslara ilişkin katılım maliyetleri; etkinlik başına %70 oranında ve en fazla 15.000 ABD Doları tutarında karşılanır. Yıllık toplam 10 destekten faydalanılabilinir.

Bilişim Sektörü Arama Motoru Desteği

Bilişim şirketleri ve işbirliği kuruluşlarının arama motorlarında yapacakları, arama ağı reklamları da dâhil olmak üzere reklam ve tanıtım giderleri; %50 oranında ve bilişim şirketi veya işbirliği kuruluşu başına yıllık en fazla 100.000 ABD Doları tutarında karşılanır.

Desteklenen arama motorları;

 • Google
 • Yahoo
 • Yandex
 • Baidu

Bilişim Sektörü Yurt Dışı Kira Desteği

Bilişim şirketlerinin doğrudan veya yurt dışında faaliyet gösteren şirketleri ya da şubeleri aracılığıyla açtıkları birimlerin kira giderleri 4 (dört) yıl süresince karşılanır. Bu madde kapsamında; bilişim şirketleri her bir birim başına %60 oranında ve yıllık en fazla 200.000 ABD Doları tutarında desteklenir.

Bilişim Sektörü Belgelendirme Desteği

Bilişim şirketlerinin uluslararası teknik mevzuata uyum sağlamak veya yurt dışı pazarlara girmek amacıyla aldıkları belge, sertifika veya akreditasyonlara ilişkin aşağıda belirtilen giderler; her bir belge, sertifika veya akreditasyon türü için %50 oranında ve en fazla 50.000 ABD Doları tutarında karşılanır.

 • Müracaat ve doküman inceleme giderleri,
 • Belgelendirme tetkik giderleri,
 • Belge kullanım ücretleri,
 • Kayıt ücretleri,
 • Danışmanlık giderleri,
 • Gözetim giderleri,
 • Yenileme giderleri.
 • Tercümanlık giderleri.

Destek kapsamında olan belgeler;

 • ALLIED QUALITY ASSURANCE PUBLICATIONS (AQAP)
 • CAPABILITY MATURITY MODEL INTEGRATION (CMMI)
 • ISO/IEC 27000 SERİLERİ
 • ISO/IEC 20000
 • ISO/IEC 9126
 • IEEE 1471
 • PROJECTS IN CONTROLLED ENVIRONMENTS 2 (PRINCE2)
 • PMI
 • PMP
 • ISO/IEC 15408 –Common Criteria
 • ISO 9241-151
 • ISO/IEC 19790 & ISO/IEC 24759
 • ISO/IEC 15504
 • ISO/IEC 25051
 • AS9100
 • İHE-The Integration Statement

Bilişim Sektörü Danışmanlık Desteği

Bilişim şirketlerinin Bakanlığın ön onay verdiği konularda satın aldıkları danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderler %50 oranında ve yıllık en fazla 200.000 ABD Doları tutarında karşılanır. Bilişim şirketleri pazarlama stratejisi, akreditasyon, yurt dışı pazar yapısı konularında danışmanlık hizmeti alabilirler.

Konu hakkında sorularınız için lütfen bizimle iletişime geçiniz.